Dilemmaspel wetenschappelijke integriteit

Zoals in elk beroep, worden wetenschappers vaak geconfronteerd met dilemma’s: Mag ik specifieke observaties weglaten uit mijn onderzoek? Kan ik precies dezelfde dataset gebruiken voor meerdere publicaties? Ga ik ermee akkoord dat mijn collega coauteur wordt van een publicatie waar ze weinig aan heeft toegevoegd? Door je te confronteren met zulke dilemma’s in de context van een kritische dialoog, helpt dit spel je om je ‘morele kompas’ verder te ontwikkelen. Dit dilemmaspel is ontwikkeld als een van de initiatieven van de EUR Taskforce Wetenschappelijke Integriteit (voorzitter: prof. dr. Finn Wynstra). Een hardcopy versie van het dilemmaspel is beschikbaar gesteld aan alle faculteiten. De online versie kunt u hieronder bekijken of downloaden.