Bedrijfsvoering

De EUR heeft de ambitie om een van de meest duurzame campussen van Nederland te ontwikkelen. Verschillende afspraken en convenanten met de gemeente en het Rijk dragen hier aan bij.

Doelstellingen duurzame bedrijfsvoering

Concrete doelstellingen van de EUR op het gebied van een duurzame bedrijfsvoering zijn:

  • 30% energie-efficiency in 2020 t.o.v. 2005 (Meerjarenafspraak energie-efficiëntie).
  • 50% CO2-reductie in 2025 t.o.v. 1990 (afspraak met Rotterdam Climate Initiative).
  • De aanleg van 10.000m2 extra groene daken op Campus Woudestein (convenant met Gemeente Rotterdam).
  • Een evenwicht tussen people, planet en profit.
  • Op lange termijn: een (zo goed als) energieneutrale campus met een aantrekkelijke werk-, woon- en studieomgeving.

Speerpunten

Om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen heeft de EUR een multidisciplinair duurzaamheidsteam opgezet en het energieteam voor het dagelijks energiebeheer. Het doel is om samenwerking en integraliteit op het gebied van duurzaamheid te bevorderen. En om zo de uitvoering van de duurzaamheidsdoelstellingen waaraan de EUR zich heeft gecommitteerd te borgen. Binnen deze teams wordt gewerkt aan onderstaande speerpunten:

Maas en EUR werken samen aan duurzame koffie en thee

Algemeen

Wist je dat Maas, die jouw dagelijkse kopje koffie op de campus verzorgt, meewerkt aan een duurzamere wereld? 

Negen tips voor een duurzamer leven

Blogpost

Duurzaam leven is lang niet zo ingewikkeld als je wellicht denkt. Lees wat je als student of medewerker kunt doen om bij te dragen aan een duurzame campus.

Opening Erasmus Sustainability Hub

Algemeen
Verbinden duurzaamheidsinitiatieven Erasmus Universiteit