Bedrijfsvoering

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft de ambitie om een van de meest duurzame campussen van Nederland te ontwikkelen. Verschillende afspraken en convenanten met de gemeente en het Rijk dragen hieraan bij.

Doelstellingen duurzame bedrijfsvoering

Concrete doelstellingen van de EUR op het gebied van een duurzame bedrijfsvoering zijn:

  • 30% energie-efficiency in 2020 t.o.v. 2005 (Meerjarenafspraak energie-efficiëntie).
  • Een bijdrage aan het Klimaatakkoord.
  • De aanleg van 10.000 vierkante meter extra groene daken op Campus Woudestein (convenant met Gemeente Rotterdam).
  • Een evenwicht tussen people, planet en profit.
  • Op lange termijn: een (zo goed als) energieneutrale campus met een aantrekkelijke werk-, woon- en studieomgeving.

Download de 'Roadmap Sustainable Campus'

PanArt

Speerpunten

Om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen heeft Erasmus Universiteit Rotterdam een multidisciplinair duurzaamheidsteam opgezet en het energieteam voor het dagelijks energiebeheer. Het doel is om samenwerking en integraliteit op het gebied van duurzaamheid te bevorderen. En om zo de uitvoering van de duurzaamheidsdoelstellingen waaraan EUR zich heeft gecommitteerd te borgen. Binnen deze teams wordt gewerkt aan onderstaande speerpunten: