Bedrijfsvoering

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft de ambitie om een van de meest duurzame campussen van Nederland te ontwikkelen. Verschillende afspraken en convenanten met de gemeente en het Rijk dragen hieraan bij.

Doelstellingen duurzame bedrijfsvoering

Concrete doelstellingen van de EUR op het gebied van een duurzame bedrijfsvoering zijn:

  • Een bijdrage aan het Klimaatakkoord in 2030.
  • 30% energie-efficiency in 2020 t.o.v. 2005 (Meerjarenafspraak energie-efficiëntie).
  • De aanleg van extra groene daken op Campus Woudestein.
  • Een evenwicht tussen people, planet en profit.
  • Op lange termijn: een (zo goed als) energieneutrale campus met een aantrekkelijke werk-, woon- en studieomgeving.

Roadmap Sustainable Campus

In 2019 en 2020 is de roadmap Sustainable campus opgesteld (zie PDF hieronder). Deze routekaart naar een CO2-neutrale en Eco-positieve campus geeft een aantal maatregelen aan waarmee de EUR de komende jaren de CO2-uitstoot kan verminderen. 

Om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen heeft de EUR een multidisciplinair duurzaamheidsteam opgezet en een energieteam voor het dagelijks energiebeheer. Het doel is om samenwerking en integraliteit op het gebied van duurzaamheid te bevorderen. En om zo de uitvoering van de duurzaamheidsdoelstellingen waaraan de EUR zich heeft gecommitteerd te borgen. Binnen deze teams wordt gewerkt aan onderstaande speerpunten:

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen