Duurzame campus

De EUR heeft de ambitie om een van de meest duurzame universiteiten van Nederland te worden. Het creëren van een duurzame en groene campus is een belangrijk onderdeel van deze ambitie. De afgelopen jaren is een concrete ontwikkeling ingezet naar een meer duurzame campus. Bij nieuwbouw is veel aandacht voor duurzaamheidaspecten, zoals Cradle-to-cradle concepten die passen binnen een circulaire economie. Daarnaast wordt het beheer van de bestaande gebouwen zo energie-efficiënt mogelijk uitgevoerd.

Campus in Ontwikkeling

In 2011 is een start gemaakt met de verbouwing van campus Woudestein in het kader van Campus in Ontwikkeling. Het doel van Campus in Ontwikkeling is een campus met allure, die zowel groen is met de ruimte om te sporten en tot rust te komen, als stads met verschillende ontmoetingsplaatsen en voorzieningen.

Voor meer informatie over Campus in Ontwikkeling, zie: www.eur.nl.

Bij het ontwikkelen van de campus neemt de universiteit verschillende maatregelen om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn:

  • Warmte-terugwinning om ruimtes duurzaam te verwarmen.
  • Aanbrengen van intelligente verlichting.
  • Aanbrengen van LED-verlichting.
  • Slim koelen van datacenters.
  • Aanbrengen van zonnepanelen.
  • Aansluiten van gebouwen op warmte-/koudeopslag.
  • Aanleg van groene daken (sedumdaken).

In het kader Campus in Ontwikkeling start in 2019 de bouw van een energieneutrale sporthal. Naast een hoge energieambitie heeft de EUR voor de bouw van de sporthal ook een hoge ambitie op het gebied van circulariteit.

EU logo

ELENA subsidie

Als eerste universiteit in Europa heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een European Local ENergy Assistance (ELENA) subsidie toegewezen gekregen. In de periode 2016-2018 kreeg de Erasmus Universiteit maximaal 2,7 miljoen euro van de Europese Investeringsbank om haar ambities voor een duurzame campus te helpen realiseren. Het ELENA programma geeft financiële ondersteuning bij het uitvoeren van grote projecten rond energie-efficiëntie en duurzaamheid. Met het geld kan technische expertise en organisatiecapaciteit worden ingehuurd.

BREEAM-NL

BREEAM certificering is op dit moment de standaard voor het bepalen van de duurzaamheid van gebouwen en de gebouwde omgeving. Voor de renovatie van Tinbergen Building is de ambitie uitgesproken om het niveau ‘Excellent’ te behalen volgens de ‘BREEAM Nieuwbouw en Renovatie’ richtlijn. Eind 2017 is de eerste fase succesvol afgerond met het behalen van het ontwerpcertificaat. Voor de toekomstige sloop van gebouwen zal onderzocht worden of dit ook kan via BREEAM-NL Sloop en Demontage.

Cup-sharing
De Erasmus Sustainability Hub en Post Plastic Generation stimuleren cup-sharing. Zij hopen dat alle plastic cups vervangen worden door duurzame varianten.
Lees meer op Facebook
Moestuin op campus Woudestein
De Erasmus Sustainability Hub en Edible EUR runnen samen een moestuin op de campus.
Lees meer op Facebook