Onderwijs & Studenten

Een inclusieve ervaring voor alle studenten

Wij streven ernaar al onze studenten gelijke kansen te bieden op succes, zowel tijdens hun studie als daarna. Zo bieden diverse faculteiten programma’s aan om studenten voor, tijdens en na hun studie te begeleiden en te ondersteunen. Onze campus is verder ingericht om studenten van alle denkbare achtergronden een thuis te bieden.

Dit betekent dat ook ons onderwijs aansprekend moet zijn voor iedereen. Docenten worden getraind om met een diverse studentenpopulatie om te kunnen gaan. Ook in de inhoud van het curriculum wordt hier rekening mee gehouden. Studenten denken hierover met ons mee, onder meer via onze Advisory Board en onze Steering Committee.

Mogelijkheden voor EUR-studenten

  • Wil jij ook bijdragen aan Diversiteit & Inclusie binnen de EUR, heb je ideeën voor ons of wil je een evenement organiseren gerelateerd aan het onderwerp? Neem dan contact met ons op!
  • Het Pre Academic Programme (PAP) bereidt aankomende studenten voor op hun studie. Meer weten? Kijk op de website van het PAP.
  • Een veilige campus is er voor iedereen. Voor vragen rondom ongewenst gedrag en ongelijke behandeling kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van de EUR.
  • Studeren met een functiebeperking? De EUR ondersteunt studenten waar mogelijk. Voor meer informatie kun je terecht bij het Erasmus Studenten Service Centrum.  

Waarom is iedereen anders?

Onderwijs over diversiteit voor middelbare scholieren

Wetenschapsknooppunt Voortgezet onderwijs

Jacco van Sterkenburg about intercultural education

Jacco van Sterkenburg

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen