Bekijk het studieprogramma

Bestuurskunde

Naast de grootschalige colleges waarin de docenten de kernstof verduidelijken, wordt onderwijs gegeven door tutoren in groepen tot maximaal 20 studenten. Hier komen activiteiten aan de orde als het geven van presentaties, het in kleine groepjes nabespreken van gelezen literatuur of het onder leiding van een docent met elkaar bediscussiëren van een aangedragen maatschappelijk probleem. Maar je gaat ook zelf de straat op voor het verzamelen van data. Wij geloven dat jij hiermee de best mogelijke voorbereiding op je master hebt.

Ik vind het fijn om te zien dat wat je behandelt in de colleges, direct is terug te vinden in de realiteit.

Vrijstellingen

De premaster is bedoeld om in omissies in de voorkennis vanuit de vooropleiding te voorzien, zodat je na het succesvol afronden van de premaster voldoet aan de toelatingseisen van de masteropleiding die je wilt volgen. Als je vindt dat je al voldoet aan de leerdoelen van één of meerdere onderdelen uit de premaster, kun je een verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie. Doe dit voor de start van het jaar. Voor vakken die op Hbo-niveau zijn afgrond worden in beginsel geen vrijstellingen gegeven. Na de start van het programma worden geen vrijstellingen verleend en moeten alle onderdelen van het programma worden gevolgd.

Curriculum

Klik op een vaknaam om de beschrijving van het vak te bekijken.

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.

Curriculum

Blok 1

15 EC | Minor Ba 3.1

3.5 EC | PM 1.1

Blok 2

7.5 EC | Ba 3.2

6.5 EC | Ba 1.3

Blok 3

6.5 EC | Ba 1.3

6 EC | PM 3.3

Blok 4

15 EC | PM 1.4

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen