Toelating

Bestuurskunde

Of je (direct) toelaatbaar bent tot de opleiding is afhankelijk van de inhoud van je vooropleiding. 

Directe toelating

Wo-bachelors (alle richtingen) hebben direct toegang tot de pre-master en kunnen zich direct aanmelden

Toelatingstoets

Via de toelatingstoets wordt bepaald of het taalniveau van de hbo-afgestudeerde minimaal voldoende is om kans te maken om de pre-master- en later de masteropleiding- met succes af te ronden.

De toelatingstoets bestaat uit:

  1. een taaltoets Nederlands: (a) Basis Nederlands, (b) Stijl, (c) Grammatica en (d) Spelling; 
  2. een schrijfopdracht.

Bij de schrijfopdracht dienen enkele vragen schriftelijk beantwoord te worden, hieruit moet blijken of de student:

  1. in staat is een logisch en consistent betoog te schijven;
  2. in helder en begrijpelijk Nederlands kan formuleren (dit criterium wordt mede onderbouwd met de uitslag van de taaltoets);
  3. geen aantoonbaar onjuiste verwachtingen over de inhoud en mogelijkheden van de studie bestuurskunde.

Een kandidaat die onvoldoende scoort op de criteria van de schrijfopdracht of de taaltoets niet met een voldoende afsluit, wordt niet toegelaten tot de pre-master. De toelatingstoets wordt eenmaal per jaar afgenomen en er is geen herkansing mogelijk.

Klik hier voor meer informatie over de toelatingstoets.

Datum toelatingstoets

De datum voor de toelatingstoets is 25 juni 2024.

Twijfels over je toelaatbaarheid? 

Of je toelaatbaar bent voor de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de Toelatingscommissie van de opleiding.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen