Bekijk het studieprogramma

Sociologie

Pre-master studenten volgen een selectie van vakken uit het reguliere bachelorprogramma. In opeenvolgende blokken van vijf weken wordt steeds één vak gegeven dat bestaat uit wekelijks één of enkele hoorcolleges, twee onderwijsgroepen en de nodige literatuurstudie. Ook ontwikkel je academische vaardigheden middels het volgen van practica. 

De colleges, onderwijsgroepen en practica uit deze pre-master worden op uiteenlopende dagen in de week gegeven.  

Colleges en kleinschalige onderwijsgroepen

Naast de grootschalige colleges waarin de docenten de kernstof verduidelijken, wordt onderwijs gegeven door tutoren in groepen tot maximaal 20 studenten. Hier komen activiteiten aan de orde als het geven van presentaties, het in kleine groepjes nabespreken van gelezen literatuur of het onder leiding van een docent met elkaar bediscussiëren van een aangedragen maatschappelijk probleem. Maar je gaat ook zelf de straat op voor het verzamelen van data. Wij geloven dat jij hiermee de best mogelijke voorbereiding op je master hebt.

Campus Woudestein

Practica

Naast de meer inhoudelijke vakken volg je ook enkele practica. Tijdens de bijeenkomsten leren we je relevante academische vaardigheden aan die voor elke socioloog onontbeerlijk zijn. Denk aan academische lees- en schrijfvaardigheden of het opzetten van een onderzoek. Ook leren we je analysevaardigheden ten behoeve van je eigen onderzoek. Net zoals bij de inhoudelijke vakken, is de onderwijsvorm kleinschalig en activerend.

Taal 

Sommige hoorcolleges zijn in het Engels. De onderwijsgroepen zijn in het Nederlands. 

Curriculum

Klik in het overzicht onderaan deze pagina op een vaknaam om de beschrijving van het vak te bekijken.

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Vrijstellingen

De premaster is bedoeld om in omissies in de voorkennis vanuit de vooropleiding te voorzien, zodat je na het succesvol afronden van de premaster voldoet aan de toelatingseisen van de masteropleiding die je wilt volgen. Als je vindt dat je al voldoet aan de leerdoelen van één of meerdere onderdelen uit de premaster, kun je een verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie. Doe dit voor de start van het jaar. Voor vakken die op Hbo-niveau zijn afgrond worden in beginsel geen vrijstellingen gegeven. Na de start van het programma worden geen vrijstellingen verleend en moeten alle onderdelen van het programma worden gevolgd.

Curriculum overzicht

Blok 1

6.5 ECTS

6.5 ECTS

3.5 ECTS

Blok 2

In blok 2 heb je de keuze tussen Sociologische vraagstukken of Organisatie en Management.

6.5 ECTS

In blok 2 heb je de keuze tussen Organisatie en Management of Sociologische vraagstukken.

6.5 ECTS

3.5 ECTS

Blok 3

6.5 ECTS

6 ECTS

Blok 4

9.5 ECTS

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen