Aansluitende masters

Sociologie

Arbeid, organisatie en management 

Hoe komen mensen op hun werk het beste tot hun recht? Wat is de invloed van de organisatie daarop? Deze master leert je als socioloog te kijken naar arbeid, organisatie en management. 

Digitalisation in Work and Society

Heb je interesse in de manier waarop digitale technologieën vormgeven aan hoe we werken, organiseren en besturen? Dan is dit multidisciplinaire masterprogramma iets voor jou.

Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Hoe beïnvloeden overheid en andere partijen het leefklimaat in de grote stad? In deze master onderzoek je grootstedelijke ontwikkelingen en problemen.

Na je pre-master kun je je ook aanmelden voor een van de Engselstalige mastertracks in Sociologie. Let op: je hebt geen recht op automatische toelating tot deze Engelstalige programma’s, omdat de toelating voor deze programma’s op basis van selectie is.

Engaging Public Issues 

In dit Engelstalige masterprogramma leer je om de belangrijkste vraagstukken van deze tijd kritisch te analyseren. 

 

Governance of Migration and Diversity 

Een interdisciplinaire master gericht op het onderzoeken, analyseren en oplossen van vraagstukken op het gebied van  migratie en diversiteit.

Politics & Society

De oorzaken en gevolgen van hedendaagse politieke kwesties zoals brexit, populisme en politiek wantrouwen, kunnen begrepen worden door de unieke focus van dit masterprogramma op de complexe wisselwerking tussen politiek en maatschappij. 

Social Inequalities 

In dit Engelstalige masterprogramma onderzoek je de oorzaken en gevolgen van sociale ongelijkheid en welk beleid mogelijk kan bijdragen aan afname van ongelijkheid. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen