Grootstedelijke arbeidsmarkt

De stedelijke arbeidsmarkt brengt het locatiegedrag van bedrijven en de woon- en werkvoorkeuren van werknemers samen. De rol van de (lokale) overheid is ook van belang.

Er is sprake van een bloeiende economie wanneer bedrijven zijn aangehaakt op lokale en internationale netwerken en wanneer talent in ruime mate voorhanden is. In tijden van economische tegenspoed is de uitdaging voor steden om iedereen mee te laten profiteren en weerbaar te zijn

Werkgelegenheid en bedrijfsdynamiek

De experts van Erasmus UPT doen onderzoek naar de ontwikkeling van diverse stedelijke economische sectoren, met onder meer analyses van werkgelegenheid, bedrijfsvorming en toegevoegde waarde.

Concrete vragen waar zij aan werken: In hoeverre werkt incubatorbeleid in een gemeente? Profiteert iedereen in de economie van werkgelegenheid voor hoogopgeleiden? Hoe zorg je dat startups overleven en opschalen?

Feitelijk en genuanceerd

Door het combineren van data gedreven onderzoek en het verhaal achter deze data, ontstaat een genuanceerd beeld van de arbeidsmarkt. De specialisten van Erasmus UPT werken hierbij voortdurend samen met onderzoekers van Erasmus School of Economics (ESE), in het bijzonder met hoogleraar prof.dr. Frank van Oort

Onderbouwd besluiten nemen

Met behulp van onze arbeidsmarkt analysen nemen grote steden besluiten over aandachtssectoren, beleidsprioriteiten en bedrijfsondersteuning.

 Relevante projecten:

  • Economische Verkenning Rotterdam - arbeidsmarktanalyse
  • Life-Science and Health Rotterdam
  • Innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster
  • Fin-tech & Legal Tech Den Haag

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? 

Betrokken onderzoekers

Miniatuurvoorbeeld
Jeroen van Haaren MSc
Senior onderzoeker stedelijke economie en vastgoed
Persoonlijke pagina