Urban marketing

Citybranding is er op gericht het imago van een stad positief te beïnvloeden.De feitelijke economische situatie in steden is belangrijk, maar hoe investeerders, bedrijven, bewoners, bezoekers en toeristen tegen de stad aankijken is minstens zo belangrijk.

Effecten van success
Bekende steden en gevestigde toeristische regio’s profiteren van groeiend binnen- en buitenlands toerisme. Daarnaast spelen evenementen een belangrijke rol in citymarketing en toeristisch beleid. Echter, de keerzijde van toerisme en grote evenementen wordt ook zichtbaar in (te) succesvolle bestemmingen.

Aandacht voor alle doelgroepen
De experts van Erasmus UPT doen (inter)nationaal onderzoek en advieswerk in de volle breedte van citymarketing en citybranding zoals:

  • strategie,
  • management,
  • imagometing
  • en effectmeting.

Door data-gedreven onderzoek brengt Erasmus UPT de toeristische ontwikkeling in kaart van steden en stedelijke regio's. Concrete onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld : Hoe ontwikkel je een effectieve citybrandingstrategie? Wat bepaalt het imago van een stad? Hoe bouw je aan een citybrand? En hoe ga je om met toenemend toerisme?

Strategie op basis van data
Door de combinatie van data-onderzoek en strategievorming helpt Erasmus UPT steden, overheden, marketingorganisaties en toeristische beleidsmakers betere besluiten te nemen.

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? Bel nu en plan uw afspraak in.

Relevante projecten:

  • Het imago van Rotterdam, Den Haag en de metropoolregio als vestigingsplaats voor bedrijven en organisaties
  • Het imago van Den Haag onder buitenlandse consumenten
  • Nationale citymarketing monitor
  • Branding Brabant
  • De meerwaarde van het merk VVV