Fiscaal Recht (voltijd) 2020-2021

Waarom Bachelor Fiscaal Recht studeren

Dat de wet meebeweegt met maatschappelijke ontwikkelingen, en ze ook diepgaand beïnvloedt, zie je heel goed bij Fiscaal Recht. Met deze bachelor leg je de basis voor een goedbetaalde loopbaan.

Fiscaal Recht in Rotterdam, omdat:

  • een uniek systeem aangeboden wordt van 8 blokken per studiejaar waarin de aandacht ligt op 1 vak per blok;
  • een blok bestaat uit vijf weken, de eerste vier weken volg je onderwijs in de vijfde heb je tentamen;
  • we gebruiken maken van het PGL-onderwijs;
  • er een nauwe samenwerking is met de praktijk;
  • je juridische vaardigheden gaat ontwikkelen door middel van JAV (Juridisch-Academische Vaardigheden);
  • er een aanvullend My Future programma is;
  • je in een wereldstad studeert.

Erasmus School of Law vindt kwaliteit belangrijk. Daarom volg je per blok maar één vak (een studiejaar heeft acht blokken), bestaan onderwijsgroepen uit maximaal tien studenten en daarnaast wordt in een vaardighedenleerlijn gedurende het hele jaar aandacht besteed op individueel niveau aan de belangrijkste juridische vaardigheden als schrijven, argumenteren en onderzoeken. Fiscaal Recht aan Erasmus School of Law is voor hardwerkende studenten dé opstap naar een mooie, goedbetaalde carrière.