Fiscale Economie

Toelatingseisen voor Bachelor Fiscale Economie

Wie Fiscale Economie gaat studeren, vindt de relatie tussen burgers, bedrijfsleven en overheid interessant. Ook hebben studenten Fiscale Economie vaak een goed gevoel voor wiskunde en boekhouden. Vraag jij je af hoe het Nederlandse belastingstelsel werkt? Heb je analytisch vermogen en een kritische blik? Dan is Fiscale Economie wellicht iets voor jou.

Vwo-diploma

VWO-Profiel

Fiscale EconomieCultuur en MaatschappijEconomie en MaatschappijNatuur en GezondheidNatuur en Techniek
 Wiskunde A of BToegangToegangToegang
Oude profielenWiskunde A1,2 of B1ToegangToegangToegang

Door een besluit van de EUR hoeven de profielen Cultuur & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid niet aangevuld te worden met Economie.

VWO zonder vereiste wiskundevak

Scholieren met een VWO-diploma maar zonder het vereiste wiskundevak moeten een deficiëntietoets Wiskunde A doen. Alleen met een resultaat van minimaal 7,5 voor deze wiskundetoets is toegang tot de bachelor Fiscale Economie mogelijk. Let op, de deficiëntietoetsen worden in het voorjaar afgenomen.

Deficiëntietoets Wiskunde A voor Economie en Bedrijfseconomie / Fiscale Economie

Voor aankomende studenten Economie en Bedrijfseconomie of Fiscale Economie met een VWO-diploma zonder het vereiste wiskunde, of met een HBO-diploma, wordt er in maart en mei aan de Erasmus Universiteit een deficiëntietoets Wiskunde A (niveau 2) afgenomen.

Een overzicht van de examenstof vind je op de website van de studenten-administratie.

Aanmelden en meer informatie

De wiskundetoetsen vinden plaats in mei en juli. De data zijn te vinden in het toetsoverzicht van de studenten-administratie. Zonder tijdige aanmelding is deelname aan de toets niet mogelijk.

Je kunt je aanmelden voor de wiskunde deficiëntietoets bij de Examenadministratie ESE. Een aanmeldformulier vind je op de website van de studenten-administratie.

Vervangende certificaten (Economie)

Als je een van de onderstaande certificaten behaald hebt (met een resultaat van minimaal 7,5), ben je vrijgesteld van de wiskundetoets niveau 2 voor ESE (voor aankomend economie studenten):

Vervangende certificaten (Econometrie)

Als je een van de onderstaande certificaten behaald hebt (met een resultaat van minimaal 7,5), ben je vrijgesteld van de wiskundetoets niveau 3 voor ESE (voor aankomend econometrie studenten):

Cursussen ter voorbereiding

Cursus Studyboost

Je kunt je voorbereiden op de wiskunde-2 deficiëntietoets door een cursus Studyboost wiskunde 2-deficiëntie te volgen via het Taal- & Trainingscentrum (TTC). De cursus start zes weken voordat de toets plaatsvindt. Aanmelden kan via een inschrijfformulier op de website van het Taal- en Trainingscentrum. 

Meld je tijdig aan. De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling.

Cursus Capita Selecta  

Ook Capita Selecta biedt bijlescursussen aan ter voorbereiding op de wiskundedeficiëntietoets (colloquium doctum). De cursus wordt verzorgd door 'student-docenten' en bestaat voornamelijk uit de behandeling van oudere toetsvragen. Kijk op de website van Capita Selecta voor meer informatie.

VWO met vereiste wiskundevak (Studiekeuzeactiviteit)

Wanneer je een VWO-diploma hebt behaald met daarbinnen het vereiste wiskundevak dan is de studiekeuzeactiviteit het onderdeel van jouw aanmelding waarbij de opleiding probeert je bewust te maken van de studiekeuze die je maakt.

De studiekeuzeactiviteit bestaat uit de vragenlijst met daarbij, bij Erasmus School of Economics, eventueel een aanvullende studiekeuze activiteit bestaande uit een verplichte wiskundecursus. Hiervoor is gekozen omdat onderzoek onder onze eerstejaars studenten uitwijst dat hun wiskundeachtergrond zeer bepalend is voor het succesvol kunnen afronden van een bachelor aan Erasmus School of Economics. 

De studiekeuzeactiviteit bestaat uit de vragenlijst met daarbij, bij Erasmus School of Economics, eventueel een aanvullende studiekeuze activiteit bestaande uit een verplichte wiskundecursus. Hiervoor is gekozen omdat onderzoek onder onze eerstejaars studenten uitwijst dat hun wiskundeachtergrond zeer bepalend is voor het succesvol kunnen afronden van een bachelor aan Erasmus School of Economics. Studenten met een VWO wiskunde A cijfer lager dan een 6,5 blijken een geringe kans te hebben hun studie Fiscale Economie met succes te voltooien. Echter, ook voor studenten met een wiskunde B achtergrond kan de wiskundecursus een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure zijn.

Of de wiskundecursus voor jou wel of niet verplicht is hangt af van het advies (negatief, waarschuwing, positief) dat door Erasmus School of Economics aan je wordt gegeven.

Mocht je je inschrijving in Studielink pas na 1 mei hebben afgerond en vervolgens na het volledig invullen van de vragenlijst een negatief advies hebben ontvangen, dan zullen we je afwijzen voor de studie van je keuze.

Belangrijke deadlines:

Aanmelden voor een opleiding van je keuze via www.studielink.nl

Uiterlijk op 1 mei 2020

Vul de SKA-vragenlijst die direct volgt op je inschrijving in studielink volledig in.

(bekijk hier de status van je vragenlijst)

Direct bij je inschrijving in Studielink

Let op: Geadviseerd wordt om de vragenlijst uiterlijk op 24 juli 2020 in te vullen i.v.m. de deadline voor het aanvragen van inlogcodes voor de wiskundecursus. Of je de cursus dient te volgen is afhankelijk van het advies wat volgt op de ingevulde vragenlijst.

Bij een negatief of waarschuwings advies dien je je in te schrijven voor de Verplichte (online) Wiskundecursus via de link op deze pagina

(Let op! Wanneer je je na 1 mei hebt aangemeld en je hebt een negatief advies gekregen dan wordt je automatisch afgewezen voor de studie van je keuze, de wiskundecursus doet dan niet meer ter zake)

Vanaf 1 juni en uiterlijk op 31 juli 2020

 

Doorloop de Verplichte Wiskundecursus volledig

(Let op! Het niet op tijd afronden van de Verplichte Wiskundecursus leidt tot afwijzing van deelname aan de studie van je keuze)

Uiterlijk op 11 augustus 2020 (Gemiddeld benodigde tijd voor de Verplichte Wiskundecursus is 30 uur)

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat bovengenoemde stappen volledig, juist en op tijd worden doorlopen. Wanneer bovengenoemde aan jou gestelde deadlines niet door jou worden gehaald wordt je inschrijving afgewezen. Mocht je tegen problemen aanlopen neem dan zo snel mogelijk contact op met Erasmus School of Economics.

Let op! Klik hier voor uitgebreide en belangrijke informatie over de Studiekeuzeactiviteit, het complete SKA-tijdspad én om je in te schrijven voor de wiskundecursus.

HBO-propedeuse

Studenten met HAVO als vooropleiding én een propedeuse van één van de volgende HBO-opleidingen hebben toegang tot de bachelor Fiscale Economie:

  • Accountancy
  • Finance and Control
  • Finance, Tax and Advice
  • Logistics Management

Daarnaast gelden de volgende eisen:

  • Minimaal een 7,5 als gewogen gemiddelde van je propedeuse.
  • Minimaal een 7,5 voor de deficiëntietoets Wiskunde A. Dit cijfer voor de deficiëntietoets dient behaald te zijn voor 1 augustus. Pas na deze datum zal je complete aanmelding in behandeling worden genomen. Let op, de deficiëntietoetsen worden in het voorjaar afgenomen.

Studenten met een HBO-propedeuse melden zich aan via Studielink en via het online aanmeldformulier.

Aanmelden kan tot 1 mei. Op het aanmeldformulier vul je je gegevens in, en upload je zoveel mogelijk de gevraagde documenten. Als er documenten bij je aanmelding missen, omdat je bijvoorbeeld nog wacht op de uitslag van de wiskundetoets, wordt er hierover contact met je opgenomen.

Let op: aanmelden heeft enkel zin wanneer je voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden.

Buitenlands diploma

* Let op! Dit jaar zijn er nieuwe regels van kracht voor studenten met een buitenlandse vooropleiding! *

Studenten met een buitenlandse vooropleiding melden zich aan via het EUR Aanmeldportaal. Na aanmelding ontvang je een e-mail met instructies om je aanmelding voort te zetten. NB. Studenten met een IB/EB diploma dat is behaald in Nederland, dienen zich tevens via deze procedure aan te melden.

Om studenten met een buitenlandse vooropleiding een zo goed mogelijke voorbereiding te geven op hun studie aan Erasmus School of Economics is ervoor gekozen om hen of de wiskundecursus behorend bij de reguliere SKA procedure te laten volgen of hen te verplichten een deficiëntietoets Wiskunde te doen. Het Admissions Office bepaalt aan de hand van je vooropleiding of je de wiskundecursus of de deficiëntietoets Wiskunde dient te volgen.

Meer informatie over de wiskundecursus vind je op onze SKA pagina. Let erop dat alleen de informatie en deadlines over de wiskundecursus op deze pagina van toepassing zijn voor studenten met een buitenlandse vooropleiding. De informatie over de aanmelding, vragenlijst en adviezen op de SKA pagina zijn niet van toepassing voor studenten met een buitenlandse vooropleiding.

De aanmelddeadline voor studenten die een studievisum nodig hebben, is 01 mei.

Voor vragen kun je contact opnemen met het Admissions Office:
Telefoon: 010 - 4081786
email: admissions.office@eur.nl.

Overige diploma’s

Je wordt ook toegelaten met een:

  • einddiploma van een erkende vierjarige HBO-opleiding, nadat de deficiëntietoets Wiskunde A met een resultaat van minimaal 7,5 afgerond is.
  • bachelor- of masterdiploma van een Nederlandse universiteit, nadat de deficiëntietoets Wiskunde A met een resultaat van minimaal 7,5 afgerond is. 

Let op, de deficiëntietoetsen worden in het voorjaar afgenomen.

Colloquium Doctum

Als je 21 jaar of ouder bent en je beschikt niet over de vereiste vooropleiding, dan kun je toch worden toegelaten tot een bacheloropleiding van de Erasmus School of Economics. Daarvoor moet je voldoen aan de eisen van een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) door vier specifieke VWO-deelcertificaten te behalen.

Meer informatie hierover vind je op de website van de examenadministratie. 

Aanmelden en inschrijven

Wanneer je in het bezit bent van een Nederlandse vooropleiding meld je je via Studielink aan voor een opleiding. Studielink maakt het zowel instellingen als studenten makkelijker. Je hoeft je maar op één plek in te schrijven, uit te schrijven of een adreswijziging door te geven. Ook kan je via Studielink een verzoek tot studiefinanciering indienen bij de DUO. Inschrijven kan tot 1 mei waarbij je recht op toelating hebt als je hebt voldaan aan de verplichte deelname aan de studiekeuzeactiviteit(en).

Deadline is 1 mei

Inschrijven moet voor 1 mei waarbij je recht op toelating hebt als je hebt voldaan aan de verplichte deelname aan de studiekeuzeactiviteit(en). De laatste dag waarop het aanmeldproces kan worden afgerond is zondag 30 april.

Inschrijven na 1 mei

Ook na 1 mei kan er nog ingeschreven worden, echter bij inschrijving na 1 mei vervalt het recht op toelating tot de opleidingen van Erasmus School of Economics. Erasmus School of Economics verplicht je in ieder geval om een (of meer) studiekeuzeactiviteit(en) te volgen en het studiekeuzeadvies dat daaruit volgt, is bij inschrijving na 1 mei bindend. Als je je na 1 mei inschrijft kan Erasmus School of Economics je afwijzen voor de opleiding als blijkt dat je slagingskans op basis van je wiskundeachtergrond te klein is.