Rechtsgeleerdheid (voltijd) 2020-2021

Tijdens je studie Bachelor Rechtsgeleerdheid

MyFuture

Voorafgaand aan de start van je studie kun je deelnemen aan het Pre Academic Programme (PAP). In vier dagen leer je alles om goed voorbereid met je studie te starten. Tijdens de studie krijgt PAP een vervolg in MyFuture. Je start met de digitale module goalsetting. In deze module beschrijf je jouw drijfveren en doelen. Vervolgens kun je aan verschillende modules deelnemen om te werken aan het bereiken van jouw doelen. Bij het afronden van een module ontvang je een certificaat. MyFuture is een samenwerking tussen de studievereniging Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam en de faculteit. Kijk hier voor meer informatie over MyFuture.

Stage

Kennis maken met de praktijk tijdens je bacheloropleiding? Erasmus School of Law biedt deze mogelijkheid! Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om tijdens jouw bachelor Rechtsgeleerdheid een stage te lopen. In de minorruimte (jaar 3) loop je dan stage in plaats van het volgen van een keuzevak. Deze periode van 10 weken kan je dus helemaal invullen met een relevante juridische stage!

De stage wordt als volgt vormgegeven. Je dient zelf een stageplaats te arrangeren en een docent van Erasmus School of Law als stagebegeleider. De Examencommissie zal jouw voorstel van de stage vervolgens beoordelen. Na goedkeuring kan de stage aanvangen. Je eindigt de stage met een stageverslag ter beoordeling van de stagebegeleider.

Dean's List

Op de Dean's list staan alle studenten vermeld die qua studieresultaten bij de beste 10% van hun opleiding horen. De Dean's list is enkel voor B1-studenten. Studenten die in september van het volgende studiejaar (nog) op de Dean's list staan, ontvangen op de feestelijke B1 certificaten uitreiking een Dean's list certificaat uit handen van de decaan.

Logo van Astrea EHLC

Erasmus Honours Law College

Wil jij deel uitmaken van een exclusieve groep rechtenstudenten? Ben jij bereid om naast je bachelorstudie Rechtsgeleerdheid een extra inhoudelijke uitdaging aan te gaan? Dan is het Erasmus Honours Law College iets voor jou!

Het Erasmus Honours Law College is niet vrijblijvend. Er wordt van je verwacht dat je bovengemiddelde studieresultaten haalt en dat je actief participeert binnen het Erasmus Honours Law College. Dat wil zeggen dat je bereid bent om activiteiten te organiseren of op andere wijze bij te dragen aan de groei en bloei van het EHLC en Astrea. De aanwezigheid bij blokactiviteiten zijn verplicht en je volgt een minimaal aantal modules per jaar.

Aan het einde van het eerste en het tweede studiejaar wordt bekeken of je op basis van je studieresultaten en je inzet binnen de groep, door kan naar het volgende jaar in het Erasmus Honours Law College. Als je alle drie de jaren hebt doorlopen ontvang je een certificaat met daarbij een toekenning van 15 EC die de studielast binnen het EHLC vertegenwoordigen. Kijk hier voor meer informatie over Erasmus Honours Law College.

Studeren in het buitenland

De faculteit biedt je de mogelijkheid om een periode in het buitenland te studeren. Je kunt voor een semester of een academisch jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. Internationale ervaring versterkt de arbeidspositie van studenten en werkgevers geven steeds meer te kennen dat kennis van de internationale aspecten van het recht voor hen van belang is. Onderzoek dus de mogelijkheden en maak kennis met een ander rechtssysteem, een andere maatschappelijke context van het recht, een ander onderwijssysteem en een andere taal en cultuur. Klik hier voor meer informatie!

Voor vragen over studeren in het buitenland kun je contact opnemen met de Exchange Office per mail of via 010 - 408 2352 (Roel ten Hengel).

Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR)

Tijdens jouw studietijd worden door de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR) veel extra-curriculaire activiteiten georganiseerd. Hieronder vallen gastcolleges, workshops en sociale activiteiten. Tevens biedt de JFR haar leden een korting van maar liefst 5% op alle studieboeken aan. Voor meer informatie, zie www.jfr.nl