Toelating

Rechtsgeleerdheid

In verband met de Corona-maatregelen hebben universiteiten van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen hbo-propedeuse hebben behaald voor 1 augustus, alvast voorwaardelijk toe te laten tot een wo-bachelor. Hiervoor moet jij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Je moet vóór 1 augustus 2022 een positief afrondingsadvies van jouw hbo-instelling opsturen naar studievoorlichting@law.eur.nl. In dit positief afrondingsadvies moet staan dat wordt verwacht dat jij vóór 1 januari 2023 de propedeuse gaat afronden. Daarnaast dient het positief afrondingsadvies gewaarmerkt te zijn (handtekening en stempel van de onderwijsinstelling). Download het formulier hieronder.
  2. Om toelaatbaar te zijn mag je niet meer dan 6 EC aan propedeusevakken tekortkomen. Als je wel meer dan 6 EC aan propedeusevakken nog moet halen, kan je niet voorwaardelijke worden toegelaten. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.
  3. Als je jouw hbo-propedeuse niet behaald vóór 1 januari 2023, word je per 1 januari 2023 automatisch uitgeschreven.

Tof dat je interesse hebt in de opleiding Rechtsgeleerheid! Als je één van de onderstaande toelating gevende vooropleidingen behaald voor aanvang van de opleiding, kan je zonder aanvullende voorwaarden starten.

Dan ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar, ongeacht het gevolgde profiel.

Dan ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar. Je kunt met elke hbo-propedeuse instromen, ongeacht de opleiding. Wel adviseren we de hbo-opleiding Rechten, aangezien de stap vanuit het hbo naar de universiteit kleiner wordt door de inhoudelijke overlap.

Ook met een buitenlands diploma ben je toelaatbaar tot de opleiding, mits dit diploma qua niveau overeenkomt met een vwo-diploma of een hbo-propedeuse. Of dit zo is, wordt door onze Admissions Office bepaald. Stuur hen dan ook vrijblijvend een mail, dan weet je zeker dat je straks kan starten met de opleiding.

Ben je bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder en beschik je dan niet over één van de bovenstaande vooropleidingen? Niet getreurd, je kan de toelating afdwingen door deelname aan een toelatingsexamen (het colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van de opleiding.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen