Toelating

Rechtsgeleerdheid
Bachelor Rechtsgeleerdheid student

Tof dat je interesse hebt in de opleiding Rechtsgeleerdheid! Als je één van de onderstaande toelating gevende vooropleidingen behaald voor aanvang van de opleiding, kan je zonder aanvullende voorwaarden starten.

Dan ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar, ongeacht het gevolgde profiel.

Dan ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar. Je kunt met elke hbo-propedeuse instromen, ongeacht de opleiding. Wel adviseren we de hbo-opleiding Rechten, aangezien de stap vanuit het hbo naar de universiteit kleiner wordt door de inhoudelijke overlap.

Je dient dan de volgende stappen te ondernemen: 

  1. Schrijf je in via Studielink voor de bachelorstudie 'Rechtsgeleerdheid'. Vink hier 'hogerejaars' aan. 
  2. Je dient een kopie van je behaalde HBO-bachelor/WO-propedeuse als bijlage op te sturen naar edf.es@eur.nl. Vermeld hierbij je naam en je studentnummer. Let op! Het document dient wel te zijn ondertekend en te beschikken over een stempel van de onderwijsinstelling waar je jouw diploma hebt behaald. 
  3. Om vrijstelling te ontvangen voor een vak, dien je een verzoek in te dienen bij de Examencommissie. Hiervoor dien je te mailen naar examencommissie@law.eur.nl. Zij beoordelen dan of het curriculum van jouw opleiding voldoende overeenkomt met het curriculum van Erasmus School of Law. 
  4. Wanneer je goedkeuring hebt ontvangen van de Examencommissie, dien je dit besluit door te sturen naar bachelortoelating@law.eur.nl. Zij zullen je hogerejaarsverzoek dan goedkeuren. Vanaf dat moment ben je ingeschreven en kan je de vakken volgen waarvoor je geen vrijstelling hebt ontvangen. 

Wanneer je deze stappen succesvol hebt doorlopen, stroom je in het tweede bachelorjaar in. 

Als je je aanmeldt met een niet-Nederlands diploma moet je rekening houden met toelatingstoetsen. Dit kan een toets Nederlands en/of Engels zijn. We adviseren daarom je zo snel mogelijk voor de studie Rechtsgeleerdheid in Studielink aan te melden. Na aanmelding ontvang je een email met een link naar het Osiris Aanmeldportaal en het verzoek een aantal documenten te uploaden (diploma (indien beschikbaar) en cijferlijst). Na ontvangst zullen we je aanmelding op toelaatbaarheid controleren en je hierover per email informeren.

Let op: ook een International Baccalaureate of European Baccalaureate behaald in Nederland valt in deze categorie.

Voor algemene vragen over toelating met een niet-Nederlands diploma kun je een email sturen naar admissions.office@eur.nl.

Ben je bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder en beschik je dan niet over één van de bovenstaande vooropleidingen? Niet getreurd, je kan de toelating afdwingen door deelname aan een toelatingsexamen (het colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van de opleiding.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen