Partners & verenigingen

Studium Generale werkt regelmatig samen met diverse partners bij het samenstellen van een programma. Regelmatig zijn er lunchlezingen op het Erasmus MC die worden georganiseerd in samenwerking met commissies van MFVR en Capita Selecta. Ook worden er lezingen georganiseerd in samenwerking met andere studie- en faculteitsverenigingen zoals CIA en JFR. Daarnaast zijn er tal van partners met wie er regelmatig samengewerkt wordt voor herhalende evenementen, denk hierbij aan de samenwerkingen rondom Studio Erasmus of IFFR. Ook werken wij nauw samen met enkele bekende locaties in Rotterdam. Hieronder een lijst met links naar de vaste partners en verenigingen.

Partners & Verenigingen 

Erasmus Studenten Koor Rotterdams Schoon

Website ESK

Rotterdams Studenten Orkest

Website RSO

Erasmus Dance Society

Website EDS

Studententoneelvereniging RISK

Website RISK

International Student Theatre WILDe

Website WILDe

Nederlands Studenten Orkest (NSO)

Website NSO

Nederlands Studenten Jazz Orkest (NSJO)

Website NSJO

Stukafest Rotterdam

Website Stukafest Rotterdam

ESN-Rotterdam

Website ESN-Rotterdam

Erasmus University College Student Association

Website EUCSA

Medische Faculteits Vereniging Rotterdam
(inclusief Capita Selecta)

Website MFVR

Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Website JFR

Criminologie In Actie

Website CIA

Wijsgerige Faculteitsvereniging ERA

Website ERA

Student Art Association Rotterdam

Facebook SAA

International Federation of Medical Students' Associations Rotterdam 

Website IFMSA Rotterdam

AIESEC

Website AIESEC

Erasmus Magazine

Website Erasmus Magazine

Erasmus Paviljoen

Website Erasmus Paviljoen

Erasmus Trustfonds

Website Erasmus Trustfonds

Erasmus Sustainability Hub

Website Erasmus Sustainability Hub 

Vers Beton

Website Vers Beton

Theater Rotterdam

Website Theater Rotterdam

International Film Festival Rotterdam

Website IFFR

Arminius

Website Arminius

International Comedy Festival Rotterdam

Website ICFR

The Living RoomWebsite The Living Room