The Living Room

The Living Room is nu een online plek. Binnen deze online omgeving delen we evenementen, activiteiten, en tips die je welzijn in deze tijd kunnen ondersteunen. The Living Room op de Erasmus Universiteit is voor nu gesloten.

Wat is The Online Living Room?

The Online Living Room is opgericht door een collectief van studenten uit verschillende studentenorganisaties gefocust op het verbeteren van studentenwelzijn, inclusiviteit, en het welzijn van de EUR community in het algemeen.

Events

Kijk voor de meest up-to-date eventinformatie op onze website.

Peer Support Chat

Ben je op zoek naar een luisterend oor of wil je advies over onderwerpen als productiviteit, eenzaamheid, of onzekerheid? Je kunt nu (anoniem) chatten met medestudenten via MyEUR

Wie doen er al mee?

  • The Us Space initieert belangrijke gesprekken die vooral in onze generatie gefaciliteerd zouden moeten worden. Om meer over onszelf en de mensen om ons heen te leren, bouwen we connecties met elkaar en de gemeenschap."

  • “Bij Happy Student Society zijn we gericht op een gemeenschap op te richten die voor elkaar zorgt en studentenwelzijn op de universiteit promoot. Wij beschikken over verschillende middelen en informatie om studenten te helpen die met stress, eenzaamheid en spanningen kampen.

  • “Bij Erasmus School of Colour spannen wij ons in om de diversiteit en inclusiviteit van de EUR groter te maken, niet alleen in het onderwijs en research, maar ook binnen de organisatie van de universiteit. We willen de universiteit een veiligere plek maken voor meer gemarginaliseerde groepen mensen/studenten; zo’n omgeving creëren is volgens ons nodig.