Professors by Special Appointment Erasmus University Rotterdam

External organisations (legal entities) may ask the Executive Board to appoint a Professor by Special Appointment at Erasmus University Rotterdam. They request these appointments to stimulate the education or research in a particular field. If the chair contributes significantly to the already existing education and research at our university, the request is granted. View which professors by special appointment are currently working at Erasmus University Rotterdam.

 • Prof. dr. E.H.J Vaassen

  Chair: Accounting Information Systems & Internal Control.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.
   

  Dr. O.A. O'Donnell

  Chair: Applied economics, with focus on health.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. T.G.M. van Ourti

  Chair: Applied health economics, with focus on health and Well-Being.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.
   

  Dr. A. Baillon

  Chair: Economics of uncertainty.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. E. Dijkgraaf

  Chair: Empirische economie van de publieke sector.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. K.I.M. Rohde

  Chair: Gedragseconomie met een focus op intertemporele keuzes.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. E.A. de Groot

  Chair: Governance en strategisch investeringsbeleid.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.D. Webbink

  Chair: Policy evaluation, with specific focus on strategic philanthropy, health and education.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. D. Huisman

  Chair: Public Transport Optimization.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.
   

  Dr. M.A.M. Mureau

  Chair: Oncologische Reconstructieve Chirurgie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. O.W. Steenbeek

  Chair: Risicobeheer van pensioenfondsen.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.

 • Dr. C.J.M. van Eijck

  Chair: Culturele leefstijlen, i.h.b. trends en sociale differentiatie in culturele praktijken.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. M.P.A. Bouman

  Chair: Entertainment Media & Social Change.
  Organisation: Stichting Entertainment Education.


  Dr. P.T. van de Laar

  Chair: Geschiedenis van Rotterdam.
  Organisation: Stichting BL Roterodamum.


  Dr. C.A. Mandemakers

  Chair: Grote historische databestanden.
  Organisation: International Instituut voor Sociale Geschiedenis.


  Dr. H. Dibbits

  Chair: Historische cultuur en educatie.
  Organisation: Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst.


  Dr. H.J.M. Nellen

  Chair: Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale context.
  Organisation: Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting.


  Dr. H.J. Pott

  Chair: Kunst en Samenleving in humanistisch perspectief, i.h.b. de geschiedenis en actuele vormen van cultuurkritiek en cultuurpolitiek.
  Organisation: Stichting Socrates.


  Dr. F.W.A. Korsten

  Chair: Literatuur en samenleving.
  Organisation: Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam.


  Dr. P. Nikken

  Chair: Mediaopvoeding.
  Organisation: Nederlands Jeugd Instituut.


  Dr. C.R. Ribbens

  Chair: Populaire historische cultuur en oorlog.
  Organisation: KNAW / NIOD

  Dr. R. Futselaar

  Chair: Social History of War, Mass Violence, and Genocide.
  Organisation: NIOD.

 • Prof. dr. R.T.J.M. Janssen

  Chair: Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg.
  Organisation: NVZD.


  Dr. M.P.M.H. Rutten-van Mölken

  Chair: Economische evaluatie van zorginnovaties voor chronisch zieken.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. P.B.M. Robben

  Chair: Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg.
  Organisation: Inspectie voor de gezondheidszorg.


  Dr. C.G.J.M. Hilders

  Chair: Medisch management en leiderschap.
  Organisation: Academie voor Medisch Specialisten.

 • Dr. M.N. Spoor

  Chair: Development studies in particular regarding economies in transities.
  Organisation: /


  Dr. S.M. Borras

  Chair: Agrarian studies
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.

 • Prof. dr. R. Gerth van Wijk

  Chair: Allergologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.
   

  Dr. C.C. Baan

  Chair: Allogene reactiviteit en orgaantransplantatie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A. van der Heide

  Chair: Besluitvorming en zorg rond het levenseinde.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. C.H.J. van Eijck

  Chair: Chirurgie met specifieke aandacht voor het pancreas.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. C. Verhoef

  Chair: Chirurgische oncologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. B. van Steensel

  Chair: Chromosoombiologie.
  Organisation: NKI-AvL.


  Dr. N.J. Galjart

  Chair: Cytoskelet Biologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. G.G. Brusselle

  Chair: Epidemiologie van longziekten.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. W.W. van den Broek

  Chair: Evidence based medical education.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. ir. G.W. Jenster

  Chair: Experimentele urologische oncologie.
  Organisation: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. R.H.N. van Schaik

  Chair: Farmacogenetica.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. M.H.N. Schermer

  Chair: Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens.
  Organisation: Stichting Civis Mundi.


  Dr. A.B. Houtsmuller

  Chair: Functionele anatomie van de cel.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R. Willemsen

  Chair: Functionele neurogenetica.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. ir. G.C. van Rhoon

  Chair: Fysische aspecten van elektromagnetische velden en gezondheid.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A.H.J. Mathijssen

  Chair: Geïndividualiseerde oncologische farmacotherapie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. W. Vermeulen

  Chair: Genetische stabiliteit.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.C. van Swieten

  Chair: Genetica van dementie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.A. Foekens

  Chair: Genomics en proteomics van borstkanker.
  Organisation: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. J.N.J. Philipsen

  Chair: Genomics van celdifferentiatie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. E.F.C. van Rossum

  Chair: Gezond Gewicht en Biologisch Stress Onderzoek.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A.C.S. Hokken-Koelega

  Chair: Groei en ontwikkeling van het kind.
  Organisation: Stichting Kind en Groei.


  Dr. F.W.G. Leebeek

  Chair: Hematologie, in het bijzonder hemostase en trombose.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. B. Löwenberg

  Chair: Hematologisch Onderzoek.
  Organisation: /


  Dr. R.A. de Man

  Chair: Hepatologie ihb primaire levertumoren en de relatie met virale hepatitis.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. N.E.M. van Haren

  Chair: Hersenontwikkeling en psychopatologie in te stellen bij de faculteit.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R.W. Hendriks

  Chair: Immuniteit van de long.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. B.C. Jacobs

  Chair: Immunologie van perifere zenuwaandoeningen.
  Organisation: Prinses Beatrix Fonds.


  Dr. B.N. Lambrecht

  Chair: Immunopathologie van de long.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. G.F. Rimmelzwaan

  Chair: Immuno-virologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.D. Laman

  Chair: Immuunregulatie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.H. Richardus

  Chair: Infectieziekten en publieke gezondheid.
  Organisation: GGD Rotterdam-Rijnmond.


  Dr. J.C. Escher

  Chair: Inflammatoire darmziekten bij kinderen.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. C.J. van der Woude

  Chair: Inflammatoire darmziekten bij volwassenen.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A.P. Kappetein

  Chair: Innovaties in de cardio-thoracale chirurgie.
  Organisation: EACTS.


  Dr. A.M.M. Eggermont

  Chair: International networking in cancer research.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R.J.M. van Geuns

  Chair: Interventiecardiologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. P.P.T. de Jaegere

  Chair: Interventiecardiologie, i.h.b. cathetergebonden behandeling van klepafwijkingen.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R. Zietse

  Chair: Inwendige geneeskunde met aandachtsgebied nefrologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. E.J.G. Sijbrands

  Chair: Inwendige geneeskunde, i.h.b. de vasculaire geneeskunde.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A. Verbon

  Chair: Inwendige geneeskunde, i.h.b. infectieziekten.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H. Raat

  Chair: Jeugdgezondheidszorg.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. V.E.P.P. Lemmens

  Chair: Kankersurveillance.
  Organisation: Integraal Kankercentrum Nederland.


  Dr. S.G.M.A. Pasmans

  Chair: Kinderdermatologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. V.W.V. Jaddoe

  Chair: Kindergeneeskunde, i.h.b. pediatrische epidemiologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.A. Moll

  Chair: Kindergeneeskunde met speciale aandacht voor klinisch-epidemiologische aspecten.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A.T. van der Ploeg

  Chair: Kindergeneeskunde met speciale aandacht voor stapelingsziekten.
  Organisation: Prinses Beatrix Fonds.


  Dr. C.M. Zwaan

  Chair: Kinderoncologie met speciale aandacht voor geneesmiddelenonderzoek.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.A.W.M. Tiddens

  Chair: Kinderpulmonologie, i.h.b. de ontwikkeling van de long.
  Organisation: Sophia Kinderziekenhuis Fonds.


  Dr. J.J.M. Takkenberg

  Chair: Klinische besliskunde in cardio-thoracale interventies.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H. Boersma

  Chair: Klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. T. van Gelder

  Chair: Klinische farmacologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. B.J.M. Heijman

  Chair: Klinische fysica in de radiotherapie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. P.M. van Hagen

  Chair: Klinische immunologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. E.C.M. van Gorp

  Chair: Klinische virologie, i.h.b. de exotische virusinfecties.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.A. Hazelzet

  Chair: Kwaliteit en uitkomsten van de zorg.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. M. de Hoog

  Chair: Kwaliteit van medisch specialistische vervolgopleidingen.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.J. Metselaar

  Chair: Leverfalen en levertransplantatie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. A.M.C. Dingemans

  Chair: Longgeneeskunde, in het bijzonder Pulmonale Oncologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A.W. Langerak

  Chair: Medische immunologie in het bijzonder Chronische lymfatische maligniteiten.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R. Agami

  Chair: MicroRNA en pathogenese.
  Organisation: Stichting Het Nederlands Kanker Instituut.


  Prof. dr. J.J.M. van Dongen

  Chair: Moleculaire Immunologie.
  Organisation: /


  Dr. H.R. Delwel

  Chair: Moleculaire leukemogenese.
  Organisation: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. Y. Elgersma

  Chair: Moleculaire neurobiologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. E.C. Zwarthoff

  Chair: Moleculaire pathologie van tumorontwikkeling.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. ir. N. de Jong

  Chair: Molecular ultrasonic imaging and therapy.
  Organisation: ICIN.


  Dr. R.Q. Hintzen

  Chair: Multiple sclerose en neuroimmunologie van het centrale zenuwstelsel.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. S.A. Kushner

  Chair: Neurobiologische psychiatrie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. P.A. van Doorn

  Chair: Neuromusculaire ziekten, i.h.b. immuun-gemedieerde aandoeningen.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. M.J. van den Bent

  Chair: Neuro-oncologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. A. van der Lugt

  Chair: Neuroradiologie en hoofd-hals radiologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. G.M. Ribbens

  Chair: Neurorevalidatie.
  Organisation: Stichting Rijndam revalidatiecentrum.


  Dr. ir. D.N. Meijer

  Chair: Ontwikkelingsbiologie van het perifere zenuwstelsel.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.C. van Meurs

  Chair: Oogheelkunde, i.h.b. netvlieschirurgie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. C.L. Mulder

  Chair: Openbare geestelijke gezondheidszorg.
  Organisation: Stichting Bavo Europoort.


  Dr. C.C.D. van der Rijt

  Chair: Palliatieve oncologische zorg.
  Organisation: Integraal Kankercentrum Rotterdam.


  Dr. M.L. den Boer

  Chair: Pediatrische moleculaire hemato-oncologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen

  Chair: Periconceptionele epidemiologie.
  Organisation: VSOP.


  Dr. I.M.J. Mathijssen

  Chair: Plastische chirurgie, i.h.b. craniofaciale afwijkingen.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.W. Tiemeier

  Chair: Psychiatrische epidemiologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.G.J.V. Aerts

  Chair: Pulmonale oncologie.
  Organisation: Stichting Amphia.


  Dr. R.P. Peeters

  Chair: Schildklierziekten.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. T.K. Sixma

  Chair: Structuur en functie van eiwitten.
  Organisation: Nederlands Kanker Instituut.


  Prof. dr. T. Hankemeier

  Chair: Translationele Epidemiologie.
  Organisation: /


  Dr. P.M.J.J. Berns

  Chair: Translationele gynaecologische oncologie.
  Organisation: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. L.H.J. Looijenga

  Chair: Translationele patho-oncologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.N.M. IJzermans

  Chair: Transplantatiechirurgie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. M.H.J. Verhofstad

  Chair: Traumachirurgie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.P. Endtz

  Chair: Tropische bacteriologie.
  Organisation: International centre for diarrhoeal disease research, Bangladesh.


  Dr. L. Incrocci

  Chair: Urogenitale radiotherapie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H.J.M. Verhagen

  Chair: Vaatchirurgie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. T. Kuiken

  Chair: Vergelijkende pathologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H. van de Mheen

  Chair: Verslavingsonderzoek.
  Organisation: Stichting Volksbond Rotterdam.


  Dr. H.L.A. Janssen

  Chair: Virale hepatitis.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. C.A.B. Boucher

  Chair: Virologie i.h.b. Antivirale Therapie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. R.A.M. Fouchier

  Chair: Virologie, i.h.b. moleculaire virologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J. van der Steen

  Chair: Visuele informatieverwerking.
  Organisation: Stichting Koninklijke Visio.


  Dr. J.S.E. Laven

  Chair: Voortplantingsgeneeskunde.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. M.C. Vos

  Chair: Zorg-gerelateerde infecties.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.E.M.A. Debets

  Chair: T-cel immuniteit en adoptieve therapie van tumoren.
  Organisation: St. Erasmus Trustfonds.

   

 • Prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok

  Chair: Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld.
  Organisation: FREUR.


  Prof. dr. S. Oded

  Chair: Corporate Compliance and Enforcement.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. mr. dr. J.H. Even

  Chair: Europees Arbeidsrecht.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. mr. dr. J.A. Monsma

  Chair: Heffingen van lokale overheden.
  Organisation: Stichting J.H. Christiaanse.

  Prof. mr. dr. A.W. Schep

  Chair: Heffingen van lokale overheden.
  Organisation: Stichting J.H. Christiaanse.


  Prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx

  Chair: Indirecte Belastingen.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.
   

  Prof. mr. dr. W. de Wit

  Chair: Internationaal en Europees douanerecht.
  Organisation: FREUR.


  Prof. dr. L.F.H. Enneking

  Chair: Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. mr. dr. L.T. Visscher

  Chair: Legal economic analysis of tort and damages.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. mr. dr. P.W.A. Huisman

  Chair: Onderwijsrecht op pluriforme grondslag.
  Organisation: Stichting Onderwijsrecht op pluriforme grondslag.


  Prof. dr. E.G.C. Rassin

  Chair: Rechtspsychologie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. N.J. Philipsen

  Chair: Shift in Private and Public Regulation.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. F.M. Weerman

  Chair: Youth criminology.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.

 • Dr. R.E. Backhouse

  Chair: Methodologie en geschiedenis van de economie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.

  Dr. V.A.J. Frissen

  Chair: ICT en sociale verandering.
  Organisation: Stichting LIFT.

  Dr. F.W. Korsten

  Chair: Literature & Society
  Organisation: Stichting Literatuur en Samenleving

 • Dr. M.W. van Buuren

  Chair: Bestuurskunde, in het bijzonder nieuwe  vormen van organiserend vermogen in het publieke domein.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. J.M. Dagevos

  Chair: Integratie en migratie.
  Organisation: Sociaal en Cultureel Planbureau.


  Prof. dr. M. Steketee

  Chair: Intergenerational transmission of domestic violence.
  Organisation: Verwey-Jonker Instituut.


  Prof. dr. W.L. Tiemeijer

  Chair: Gedragswetenschappen en Beleid.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. C. van der Heiden

  Chair: Klinische psychologie, geestelijke gezondheidszorg.
  Organisation: Parnassia Groep.


  Dr. S.E. Severiens

  Chair: Onderwijskunde, i.h.b. diversiteit en onderwijs.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. T.A.J.M. van Gog

  Chair: Onderwijspsychologie, i.h.b. de psychologie van leren en instructie.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Prof. dr. W. Ebbers

  Chair: ICT en strategisch innoveren in de publieke sector.
  Organisation: PBLQ.


  Prof. dr. M.A. van der Steen

  Chair: Strategie en Toekomst.
  Organisation: de NSOB.