Professors by Special Appointment Erasmus University Rotterdam

External organisations (legal entities) may ask the Executive Board to appoint a Professor by Special Appointment at Erasmus University Rotterdam. They request these appointments to stimulate the education or research in a particular field. If the chair contributes significantly to the already existing education and research at our university, the request is granted. View which professors by special appointment are currently working at Erasmus University Rotterdam.

 • Prof. dr. E.H.J Vaassen

  Chair: Accounting Information Systems & Internal Control.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.

  Dr. O.A. O'Donnell

  Chair: Applied economics, with focus on health.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. T.G.M. van Ourti

  Chair: Applied health economics, with focus on health and Well-Being.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.

  Dr. A. Baillon

  Chair: Economics of uncertainty.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. E. Dijkgraaf

  Chair: Empirische economie van de publieke sector.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. K.I.M. Rohde

  Chair: Gedragseconomie met een focus op intertemporele keuzes.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. E.A. de Groot

  Chair: Governance en strategisch investeringsbeleid.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. H.D. Webbink

  Chair: Policy evaluation, with specific focus on strategic philanthropy, health and education.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. D. Huisman

  Chair: Public Transport Optimization.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.

  Dr. M.A.M. Mureau

  Chair: Oncologische Reconstructieve Chirurgie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. O.W. Steenbeek

  Chair: Risicobeheer van pensioenfondsen.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.

 • Dr. C.J.M. van Eijck

  Chair: Culturele leefstijlen, i.h.b. trends en sociale differentiatie in culturele praktijken.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. M.P.A. Bouman

  Chair: Entertainment Media & Social Change.
  Organisation: Stichting Entertainment Education.


  Dr. P.T. van de Laar

  Chair: Geschiedenis van Rotterdam.
  Organisation: Stichting BL Roterodamum.


  Dr. C.A. Mandemakers

  Chair: Grote historische databestanden.
  Organisation: International Instituut voor Sociale Geschiedenis.


  Dr. H. Dibbits

  Chair: Historische cultuur en educatie.
  Organisation: Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst.


  Dr. H.J.M. Nellen

  Chair: Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale context.
  Organisation: Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting.


  Dr. H.J. Pott

  Chair: Kunst en Samenleving in humanistisch perspectief, i.h.b. de geschiedenis en actuele vormen van cultuurkritiek en cultuurpolitiek.
  Organisation: Stichting Socrates.


  Dr. F.W.A. Korsten

  Chair: Literatuur en samenleving.
  Organisation: Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam.


  Dr. P. Nikken

  Chair: Mediaopvoeding.
  Organisation: Nederlands Jeugd Instituut.


  Dr. C.R. Ribbens

  Chair: Populaire Historische Cultuur van Mondiale Conflicten en Massaal Geweld.
  Organisation: KNAW / NIOD


  Dr. J. van Sterkenburg

  Chair: Race, Inclusion and Communication, specifically in relation to Football and Media.
  Organisation: FARE

  Dr. R. Futselaar

  Chair: Social History of War, Mass Violence, and Genocide.
  Organisation: NIOD.

 • Prof. dr. R.T.J.M. Janssen

  Chair: Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg.
  Organisation: NVZD.


  Dr. M.P.M.H. Rutten-van Mölken

  Chair: Economische evaluatie van zorginnovaties voor chronisch zieken.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. P.B.M. Robben

  Chair: Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg.
  Organisation: Inspectie voor de gezondheidszorg.


  Dr. C.G.J.M. Hilders

  Chair: Medisch management en leiderschap.
  Organisation: Academie voor Medisch Specialisten.

  Dr. A. Pot

  Chair: Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg
  Organisation: St. Natuurhistorisch Museum Rotterdam

 • Dr. M.N. Spoor

  Chair: Development studies in particular regarding economies in transities.
  Organisation: /


  Dr. S.M. Borras

  Chair: Agrarian studies
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.

 • Dr. C.C. Baan

  Chair: Allogene reactiviteit en orgaantransplantatie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A. van der Heide

  Chair: Besluitvorming en zorg rond het levenseinde.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. C.H.J. van Eijck

  Chair: Chirurgie met specifieke aandacht voor het pancreas.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. B. van Steensel

  Chair: Chromosoombiologie.
  Organisation: NKI-AvL.


  Dr. N.J. Galjart

  Chair: Cytoskelet Biologie.
  Organisation: 
  Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. W.W. van den Broek

  Chair: Evidence based medical education.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. ir. G.W. Jenster

  Chair: Experimentele urologische oncologie.
  Organisation: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. R.H.N. van Schaik

  Chair: Farmacogenetica.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. M.H.N. Schermer

  Chair: Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens.
  Organisation: Stichting Civis Mundi.


  Dr. A.B. Houtsmuller

  Chair: Functionele anatomie van de cel.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R. Willemsen

  Chair: Functionele neurogenetica.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A.H.J. Mathijssen

  Chair: Geïndividualiseerde oncologische farmacotherapie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. W. Vermeulen

  Chair: Genetische stabiliteit.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.C. van Swieten

  Chair: Genetica van dementie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.A. Foekens

  Chair: Genomics en proteomics van borstkanker.
  Organisation: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. J.N.J. Philipsen

  Chair: Genomics van celdifferentiatie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. E.F.C. van Rossum

  Chair: Gezond Gewicht en Biologisch Stress Onderzoek.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A.C.S. Hokken-Koelega

  Chair: Groei en ontwikkeling van het kind.
  Organisation: Stichting Kind en Groei.


  Dr. F.W.G. Leebeek

  Chair: Hematologie, in het bijzonder hemostase en trombose.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. B. Löwenberg

  Chair: Hematologisch Onderzoek.
  Organisation: /


  Dr. R.A. de Man

  Chair: Hepatologie ihb primaire levertumoren en de relatie met virale hepatitis.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. N.E.M. van Haren

  Chair: Hersenontwikkeling en psychopatologie in te stellen bij de faculteit.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R.W. Hendriks

  Chair: Immuniteit van de long.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. B.C. Jacobs

  Chair: Immunologie van perifere zenuwaandoeningen.
  Organisation: Prinses Beatrix Fonds.


  Dr. G.F. Rimmelzwaan

  Chair: Immuno-virologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.D. Laman

  Chair: Immuunregulatie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.H. Richardus

  Chair: Infectieziekten en publieke gezondheid.
  Organisation: GGD Rotterdam-Rijnmond.


  Dr. J.C. Escher

  Chair: Inflammatoire darmziekten bij kinderen.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. C.J. van der Woude

  Chair: Inflammatoire darmziekten bij volwassenen.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A.P. Kappetein

  Chair: Innovaties in de cardio-thoracale chirurgie.
  Organisation: EACTS.


  Dr. A.M.M. Eggermont

  Chair: International networking in cancer research.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R.J.M. van Geuns

  Chair: Interventiecardiologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R. Zietse

  Chair: Inwendige geneeskunde met aandachtsgebied nefrologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. E.J.G. Sijbrands

  Chair: Inwendige geneeskunde, i.h.b. de vasculaire geneeskunde.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A. Verbon

  Chair: Inwendige geneeskunde, i.h.b. infectieziekten.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. H. Raat

  Chair: Jeugdgezondheidszorg.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. V.E.P.P. Lemmens

  Chair: Kankersurveillance.
  Organisation: Integraal Kankercentrum Nederland.


  Dr. S.G.M.A. Pasmans

  Chair: Kinderdermatologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. V.W.V. Jaddoe

  Chair: Kindergeneeskunde, i.h.b. pediatrische epidemiologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. H.A. Moll

  Chair: Kindergeneeskunde met speciale aandacht voor klinisch-epidemiologische aspecten.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A.T. van der Ploeg

  Chair: Kindergeneeskunde met speciale aandacht voor stapelingsziekten.
  Organisation: Prinses Beatrix Fonds.


  Dr. H.A.W.M. Tiddens

  Chair: Kinderpulmonologie, i.h.b. de ontwikkeling van de long.
  Organisation: Sophia Kinderziekenhuis Fonds.


  Dr. J.J.M. Takkenberg

  Chair: Klinische besliskunde in cardio-thoracale interventies.
  Organisation: Vereniging Trustfonds EUR.


  Dr. H. Boersma

  Chair: Klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. T. van Gelder

  Chair: Klinische farmacologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. B.J.M. Heijman

  Chair: Klinische fysica in de radiotherapie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. P.M. van Hagen

  Chair: Klinische immunologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. E.C.M. van Gorp

  Chair: Klinische virologie, i.h.b. de exotische virusinfecties.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. M. de Hoog

  Chair: Kwaliteit van medisch specialistische vervolgopleidingen.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. H.J. Metselaar

  Chair: Leverfalen en levertransplantatie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. A.M.C. Dingemans

  Chair: Longgeneeskunde, in het bijzonder Pulmonale Oncologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A.W. Langerak

  Chair: Medische immunologie in het bijzonder Chronische lymfatische maligniteiten.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R. Agami

  Chair: MicroRNA en pathogenese.
  Organisation: Stichting Het Nederlands Kanker Instituut.


  Prof. dr. J.J.M. van Dongen

  Chair: Moleculaire Immunologie.
  Organisation: /


  Dr. H.R. Delwel

  Chair: Moleculaire leukemogenese.
  Organisation: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. Y. Elgersma

  Chair: Moleculaire neurobiologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. E.C. Zwarthoff

  Chair: Moleculaire pathologie van tumorontwikkeling.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R.Q. Hintzen

  Chair: Multiple sclerose en neuroimmunologie van het centrale zenuwstelsel.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. S.A. Kushner

  Chair: Neurobiologische psychiatrie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. P.A. van Doorn

  Chair: Neuromusculaire ziekten, i.h.b. immuun-gemedieerde aandoeningen.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. M.J. van den Bent

  Chair: Neuro-oncologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. A. van der Lugt

  Chair: Neuroradiologie en hoofd-hals radiologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. G.M. Ribbens

  Chair: Neurorevalidatie.
  Organisation: Stichting Rijndam revalidatiecentrum.


  Dr. ir. D.N. Meijer

  Chair: Ontwikkelingsbiologie van het perifere zenuwstelsel.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. C.L. Mulder

  Chair: Openbare geestelijke gezondheidszorg.
  Organisation: Stichting Bavo Europoort.


  Dr. C.C.D. van der Rijt

  Chair: Palliatieve oncologische zorg.
  Organisation: Integraal Kankercentrum Rotterdam.


  Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen

  Chair: Periconceptionele epidemiologie.
  Organisation: VSOP.


  Dr. I.M.J. Mathijssen

  Chair: Plastische chirurgie, i.h.b. craniofaciale afwijkingen.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.G.J.V. Aerts

  Chair: Pulmonale oncologie.
  Organisation: Stichting Amphia.


  Dr. T.K. Sixma

  Chair: Structuur en functie van eiwitten.
  Organisation: Nederlands Kanker Instituut.


  Prof. dr. T. Hankemeier

  Chair: Translationele Epidemiologie.
  Organisation: /


  Dr. P.M.J.J. Berns

  Chair: Translationele gynaecologische oncologie.
  Organisation: Daniel den Hoed Stichting.


  Dr. L.H.J. Looijenga

  Chair: Translationele patho-oncologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.N.M. IJzermans

  Chair: Transplantatiechirurgie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. H.P. Endtz

  Chair: Tropische bacteriologie.
  Organisation: International centre for diarrhoeal disease research, Bangladesh.


  Dr. T. Kuiken

  Chair: Vergelijkende pathologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. H. van de Mheen

  Chair: Verslavingsonderzoek.
  Organisation: Stichting Volksbond Rotterdam.


  Dr. H.L.A. Janssen

  Chair: Virale hepatitis.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. C.A.B. Boucher

  Chair: Virologie i.h.b. Antivirale Therapie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. R.A.M. Fouchier

  Chair: Virologie, i.h.b. moleculaire virologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.S.E. Laven

  Chair: Voortplantingsgeneeskunde.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.E.M.A. Debets

  Chair: T-cel immuniteit en adoptieve therapie van tumoren.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.

   

 • Prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok

  Chair: Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld.
  Organisation: FREUR.


  Prof. mr. dr. J.H. Even

  Chair: Europees Arbeidsrecht.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. mr. dr. J.A. Monsma

  Chair: Heffingen van lokale overheden.
  Organisation: Stichting J.H. Christiaanse.


  Prof. mr. dr. A.W. Schep

  Chair: Heffingen van lokale overheden.
  Organisation: Stichting J.H. Christiaanse.


  Prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx

  Chair: Indirecte Belastingen.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.
   

  Prof. mr. dr. W. de Wit

  Chair: Internationaal en Europees douanerecht.
  Organisation: FREUR.


  Prof. dr. L.F.H. Enneking

  Chair: Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. mr. dr. P.W.A. Huisman

  Chair: Onderwijsrecht op pluriforme grondslag.
  Organisation: Stichting Onderwijsrecht op pluriforme grondslag.


  Prof. dr. E.G.C. Rassin

  Chair: Rechtspsychologie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. N.J. Philipsen

  Chair: Shift in Private and Public Regulation.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. F.M. Weerman

  Chair: Youth criminology.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.

 • Dr. R.E. Backhouse

  Chair: Methodologie en geschiedenis van de economie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. V.A.J. Frissen

  Chair: ICT en sociale verandering.
  Organisation: Stichting LIFT.


  Dr. F.W. Korsten

  Chair: Literature & Society
  Organisation: Stichting Literatuur en Samenleving

 • Dr. M.W. van Buuren

  Chair: Bestuurskunde, in het bijzonder nieuwe  vormen van organiserend vermogen in het publieke domein.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. J.M. Dagevos

  Chair: Integratie en migratie.
  Organisation: Sociaal en Cultureel Planbureau.


  Prof. dr. M. Steketee

  Chair: Intergenerational transmission of domestic violence.
  Organisation: Verwey-Jonker Instituut.


  Prof. dr. C. Vink

  Chair: From Big Natural History to Urban Ecology
  Organisation: St. Natuurhistorisch Museum Rotterdam


  Prof. dr. W.L. Tiemeijer

  Chair: Gedragswetenschappen en Beleid.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. C. van der Heiden

  Chair: Klinische psychologie, geestelijke gezondheidszorg.
  Organisation: Parnassia Groep.


  Dr. S.E. Severiens

  Chair: Onderwijskunde, i.h.b. diversiteit en onderwijs.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Dr. T.A.J.M. van Gog

  Chair: Onderwijspsychologie, i.h.b. de psychologie van leren en instructie.
  Organisation: Stichting Erasmus Trustfonds.


  Prof. dr. W. Ebbers

  Chair: ICT en strategisch innoveren in de publieke sector.
  Organisation: PBLQ.


  Prof. dr. M.A. van der Steen

  Chair: Strategie en Toekomst.
  Organisation: de NSOB.

  Prof. dr. H. El Marroun

  Chair: Biologische psychologie, in het bijzonder middelengebruik en hersenontwikkeling.
  Organisation: Stichting Volksbond Rotterdam.