Formulieren en overzichten

Vanuit afdelingen in het Erasmus MC zijn veel mogelijkheden voor masteronderzoek. Een actueel overzicht van onderwerpen is te vinden de database op Canvas (zie verder). Naast een keuze uit de lijst is het mogelijk om zelf een onderwerp aan te dragen. Een student kan daarvoor de coördinator masteronderzoek benaderen van de afdeling waar hij/zij het masteronderzoek zou willen uitvoeren. Een actueel overzicht van afdelingscoördinatoren is te vinden op Canvas (zie verder).

Een masteronderzoek in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden. Kijk hiervoor op de pagina's over studie en stage in het buitenland.

Alle informatie voor studenten die een masteronderzoek gaan doen, evenals eind-, tussentijdse beoordelingsformulieren en handleidingen is te vinden op de speciale Canvas-pagina voor het masteronderzoek.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen