Begeleiding

Het aanspreekpunt bij het uitvoeren van een masteronderzoek is de vaste begeleider. Deze helpt bij vragen, voert voortgangsgesprekken, geeft gevraagd en ongevraagd advies en feedback, beoordeelt een student op zijn/haar functioneren en is de eerste beoordelaar van de presentatie en thesis. Om een student te helpen een maximaal rendement uit het masteronderzoek te halen zijn er twee vaste voortgangsgesprekken gepland. Het eerste gesprek vindt vijf of zes weken na aanvang van het onderzoek plaats; het tweede twaalf weken na aanvang. Tijdens deze gesprekken worden de volgende punten besproken:

  • deskundigheid van de student op het onderzoeksgebied;
  • hoe een student kennis en inzicht in de praktijk brengt;
  • het tonen van belangstelling voor het onderzoek van anderen op de afdeling;
  • de mate van zelfstandigheid; 
  • de organisatie van het eigen werk;
  • de samenwerking met collega’s;
  • de uitdrukkingsvaardigheid, het werktempo, de nauwkeurigheid en aanvullende punten van een student die hij/zij of de begeleider willen bespreken.

Bij deze gesprekken wordt gebruik gemaakt van dit formulier. Afspraken die tijdens deze gesprekken worden gemaakt, worden op het formulier vastgelegd en aan het eind van de stageperiode geëvalueerd. De student en de begeleider ondertekenen beiden het formulier en ontvangen na ondertekening beiden een kopie. Er gaat ook een kopie naar de afdelingscoördinator.

Master Consultancy

Master Consultancy (MC) is bedoeld voor studenten met methodologische of statistische vragen over hun onderzoek. Meer informatie vind je op Canvas of mail naar masterconsultancy@erasmusmc.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen