Organisatie

Masterstudenten doen hun onderzoek binnen de researchlijnen van een afdeling en worden begeleid door een expert op het betreffende onderzoek. Voor het binnen deze context goed organiseren van het project draagt een student zelf de verantwoordelijkheid. De Erasmus Universiteit, het Erasmus MC, stichtingen en organisaties kunnen de student helpen dit succesvol te doen. Zij staan klaar om te helpen. De student voert, altijd in samenspraak met de afdeling waar hij/zij onderzoek doet, zelf de regie. In de verschillende fasen van het masteronderzoek (voorbereiding, uitvoering  en afronding) heeft de student te maken met de onderstaande personen. Het Onderwijs Service Centrum (OSC) draagt voorts zorg voor de benodigde formulieren, administratie en registratie van het masteronderzoek.

WieRol en verantwoordelijkheden
Centrale coördinator masteronderzoekDe centrale coördinator masteronderzoek, prof.dr. Eric Boersma , is aangesteld door de decaan van het Erasmus MC en borgt het wetenschappelijk niveau van het masteronderzoek.
Afdelingscoördinator masteronderzoekEen afdelingscoördinator masteronderzoek is door het afdelingshoofd aangesteld om de informatievoorziening en de afstemming van het masteronderzoek te vergemakkelijken. Hij of zij is voor de afdeling voor alle activiteiten rond het masteronderzoek het aanspreekpunt en voert na afloop van het project een afsluitend evaluerend gesprek met de student en de vaste begeleider.
Vaste begeleiderEen vaste begeleider is door het afdelingshoofd aangesteld om studenten te begeleiden bij het schrijven van het onderzoeksplan, het uitvoeren van het masteronderzoek en het schrijven van de bijbehorende thesis. De vaste begeleider kan een deel van de dagelijkse begeleiding delegeren naar een lokale of een dagelijks begeleider. De vaste begeleider is een staflid met aantoonbare onderzoekservaring (dus geen promovendus of arts-onderzoeker en bij voorkeur gepromoveerd).
Dagelijks begeleiderEen dagelijks begeleider is vaak een promovendus of postdoc van de afdeling bij een onderzoek dat wordt uitgevoerd in het Erasmus MC. Bij een onderzoeksproject buiten het Erasmus MC  is dit een lokale begeleider. De dagelijkse begeleider werkt onder de verantwoordelijkheid van de afdelingscoördinator masteronderzoek.
Coördinator InternationaliseringDe coördinator Internationalisering kan afdelingscoördinatoren en studenten adviseren en/of begeleiden bij de organisatie van een masteronderzoek in het buitenland. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen