Inleiding

Werken op een onderzoeksafdeling is een prima gelegenheid om alle in de medische beroepspraktijk benodigde competenties te oefenen. Samenwerken, organiseren, communiceren, reflecteren, beroep beoefenen, gezondheid bevorderen en ethisch handelen, het hoort er allemaal bij. Centraal echter in het masteronderzoek staat de ontwikkeling van kritisch wetenschappelijk denken door studenten. Het ontwikkelen van het vermogen om nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek te kunnen beoordelen, zo nodig het handelen als arts aan zijn/haar bevindingen aan te kunnen passen en het ontwikkelen van de competenties waarmee de student zelf in staat is een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Het masteronderzoek biedt studenten bovendien, samen met de andere onderdelen van het keuzecurriculum van de master Geneeskunde, de mogelijkheid aan hun studie een persoonlijk profiel te geven.
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen