Vertrouwenspersonen & grensoverschrijdend gedrag

Onze medische faculteit beoogt voor iedere student, docent of medewerker een veilige studeer- en werkplek te zijn. Waar mensen samenwerken, kunnen mensen soms echter grensoverschrijdend gedrag vertonen. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat ruim 1,2 miljoen mensen hiermee te maken krijgen. Vanuit de overheid wordt dan ook sterk gehamerd op alertheid van de kant van werkgevers: grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer kunnen immers leiden tot (langdurige) uitval en vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn verplicht om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Ook binnen ons onderwijs proberen we hetzelfde te doen voor iedere student, docent, onderzoeker of ondersteunende staf.

Sinds kort is het ook mogelijk om grensoverschrijdend gedrag laagdrempelig en vertrouwelijk te melden via de app #zouikwatzeggen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen