Vertrouwenspersonen en ongewenste omgangsvormen

Onze medische faculteit beoogt voor iedere student, docent of medewerker een veilige studeer- en werkplek te zijn. Waar mensen samenwerken, kunnen soms echter ongewenste omgangsvormen ontstaan. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat ruim 1,2 miljoen mensen hiermee te maken krijgen. Vanuit de overheid wordt dan ook sterk gehamerd op alertheid van de kant van werkgevers: ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen immers leiden tot (langdurige) uitval en vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn verplicht om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Ook binnen ons onderwijs proberen we hetzelfde te doen voor iedere student, docent, onderzoeker of ondersteunende staf.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen