Masterclass CSR

Het ESAA Erasmus Executive Program CSR organiseert in samenwerking met de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit de Masterclass: Juridische Valkuilen en Kansen bij CSR, 1 juli 2015.

Introductie thema

Corporate Social Responsibility (CSR) of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is geen strikt juridisch onderwerp. Uiteraard is er wet- en regelgeving die CSR- aspecten benoemt, zoals onder meer de mensenrechten. Organisaties leggen door middel van hun marketing en communicatie, waaronder de verslaglegging, claims op het gebied van CSR. Ook worden er in de businessketen diverse contracten opgesteld en richtlijnen overeengekomen die verantwoordelijkheden met zich meebrengen. In de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig om de daaruit voortvloeiende verplichtingen af te dwingen. 

Diverse branches proberen dit te ondervangen door verschillende vormen van certificering, keurmerken en/of  controle mechanismen zoals audits. Desondanks zijn er diverse voorbeelden vanuit bijvoorbeeld de textiel-, voedings-, bouwmaterialen en brandstoffen industrie die aantonen hoe erg het mis kan gaan als risico-inschatting en/of controle niet afdoende is en welke (imago)schade dit met zich mee kan brengen.

Tijdens de masterclass ‘Juridische valkuilen en kansen bij CSR’ wordt het huidige spectrum geschetst van mogelijke CSR gerelateerde juridische dilemma’s, afspraken en consequenties. Ook gaan we dieper in op de noodzaak van een alternatieve, niet puur juridische aanpak bij partnercontracten, risico-analyse en -uitsluiting en handhaving. Hierbij wordt ingezoomd op twee scenario’s:

  1. Ketenbeheersing: Risico-inschatting en -sturing in een internationale productieketen van diverse zelfstandige entiteiten.
  2. Projectaansturing in een internationale setting: Een zelfstandige onderneming die als hoofdopdrachtgever in een ander land/continent een project heeft aangenomen. Hierbij heeft de organisatie te maken met de lokale politiek en diverse stakeholders, burgerbelangen en investeerders.

De scenario’s zullen worden uitgelegd aan de hand van uitgelegd aan de hand van diverse praktijkpraktijk voorbeelden uit diverse branches. Een ervaringsdeskundige introduceert de verschillende voorbeelden. In een aansluitende workshop krijgt u de mogelijkheid één scenario uit te kiezen en deze in groepen nader uit te werken deze in groepen nader uit te werken onder begeleiding van de organisatoren. De resultaten van de workshop zullen De resultaten van de workshop worden daarna plenair teruggekoppeld. 

Het programma

09:00   Ontvangst met koffie/thee
09:15 Opening
09:30 CSR: het juridisch spectrum
CSR is niet meer vrijblijvend en wordt steeds meer beheerst door (juridisch) bindende normen, anders dan wet- of regelgeving door overheden. Ondernemingen en hun juridische ondersteuning zijn zich hiervan niet of onvoldoende bewust. Na deze introductie beschikt u over meer kennis omtrent deze juridische risico’s.
10:30 Pauze
10:45 Ketenverantwoordelijkheid, risico-inschatting en handhaving
CSR in de handelsketen is naast een risicobeheersingsprobleem vooral ook een informatieprobleem, hetgeen in contracten onvoldoende wordt belicht. U krijgt suggesties voor de wijze waarop dat (in juridische zin) in handelsketens beter kan worden geregeld. Daarnaast wordt een beeld gegeven van het (private) handhavingslandschap en de consequenties voor uw onderneming. 
11:30 Projectaansturing in een internationale setting
In CSR is een andere vorm van risico analyse geboden: een analyse van risico’s door derden die door het project worden getroffen. Dit vereist een ander dan regulier impact assessment, waarbij interactie met derden noodzaak is. U krijgt vanuit het perspectief van conflictvermijding suggesties hoe de interactie met derden kan worden ingericht.
12:00 Lunch
13:00 Business Case ketenverantwoordelijkheid
14:00 Business Case projectaansturing
15:00 Workshop: keuze ketenverantwoordelijkheid of projectaansturing
16:00 Plenaire terugkoppeling
17:00 Afsluiting en borrel

Organisatoren

Prof. mr. Martijn Scheltema is hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit. Hij doet in een internationale interdisciplinaire onderzoeksgroep onderzoek naar de optimale verhouding tussen publieke en private regulering en de effectiviteit van private regulering (smart mixes). Hij legt zich daarbij toe op private (en publieke) regulering op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij is tevens bestuurslid van ACCESS (www.accessfacility.org) dat alternatieve vormen van geschillenbeslechting tussen bedrijven en locale gemeenschappen op het terrein van MVO promoot en daarover informatie verstrekt (vanuit verschillende perspectieven).
Hij is ook bestuurslid van het Corporate Social Responsibility Committee van de International Bar Association (50.000 leden in 170 landen). Daarnaast is het partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn waar hij (civiele) zaken behandeld bij de Hoge Raad. Hij is betrokken geweest bij een aantal toonaangevende zaken die op het gebied van mensenrechten door de Hoge Raad zijn beslist (waaronder Srebrenica). Hij houdt zich daarnaast bezig met internationale arbitrage en daaruit voortvloeiende vernietigingsprocedures. Hij is ook arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut.

Dr. Karen Maas is Programma Directeur van het ESAA ExecutiveCSR op de Erasmus Universiteit. Ook is zij werkzaam als assistent professor bij de Erasmus School of Economics en betrokken bij het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP). Karen Maas studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar afstuderen heeft zij 12 jaar als (senior) consultant en projectleider gewerkt op het gebied van milieu-economie, duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In 2007 is zij terug gegaan naar de universiteit om een proefschrift te schrijven over de maatschappelijke impact van MVO en non-profit organisaties.
Zij begeleidt verschillende onderzoeksprojecten voor bedrijven en organisaties op het gebied van prestatie- en impactmeting en management accounting. Hiernaast neemt zij zitting in de Raad van Advies van De Groene Zaak, de Programma Raad van MVO Nederland, het bestuur van de VBDO. Karen is tevens lid van het Sustainable Finance Lab en bestuurslid van het Erasmus Education Fund. 

Leerdoelen

De masterclass ‘Juridische valkuilen en kansen bij CSR’ richt zich op MVO managers, compliance officers, supply chain managers, projectmanagers, juristen en adviseurs.

Na afloop van de masterclass:

  • heeft u kennis van juridische valkuilen in het werkterrein van CSR;
  • kunt u beargumenteerd keuzes maken op het gebied van juridische normen en risico’s;
  • bent u in staat om de klassieke juridische methodieken los te laten en vanuit de problematiek te redeneren en tot passende afspraken en contracten te komen;
  • bent u alert op de noodzaak van informatieverstrekking in de contracten met ketenpartners;
  • kunt u adviseren over impact assessment in internationale projectaansturing;
  • bent u doordrongen van de noodzaak tot een multidisciplinaire aanpak bij juridische kwesties in relatie tot CSR.

Locatie

Campus Erasmus Universiteit, Tinbergen Building, Faculty Club.

Deelnamekosten

Deelnamekosten per persoon €375,- (vrij van BTW).
Besluit u in september 2015 deel te nemen aan de leergang Executive Program CSR, dan krijgt u bij deelname aan één of twee module(s) een bedrag van €100,= vergoed; bij deelname aan de gehele leergang wordt de gehele masterclass vergoed.

Voor alumni van het Executive Program CSR geldt een deelname fee van €275,- (vrij van BTW).


Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de Masterclass.

Vragen

Eventuele vragen kunt u mailen naar esaa-csr@ese.eur.nl.