Fiscale & Commerciële Winstbepaling

1. Introductie

De cursus richt zich op de verschillen tussen de commerciële en de fiscale winstbepaling. De cursus is bedoeld voor de financële professional die een gedegen basiskennis heeft van het jaarrekeningenrecht en is niet gericht op fiscalisten. Er wordt uitgegaan van de Nederlandse wet- en regelgeving en niet van IFRS. De bijeenkomsten hebben een gemengd karakter. Het eerste uur wordt besteed aan de jaarrekeningaspecten van het te behandelen thema; het tweede deel van drie uur staat in het teken van de fiscale aspecten. 

2. Doelgroep

Afgestudeerd en ervaren RA’s; openbaar accountants, intern accountants, overheidaccountants, accountants in business, registercontrollers en andere financial professionals.

3. Modules

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van elk vijf uur onderbroken door een pauze van een uur voor een maaltijd. De sessies duren van 16.00u tot 21.00u.

Data van de bijeenkomsten: maandag 21 september, 5 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 december 2020. 

4. Sprekers

De docenten zijn steeds afkomstig uit hun eigen discipline. 

5. Informatie

Programma 2020

Het programma vindt plaats in 2020 op de volgende data:

Module 1 

Algemene beginselen

21 september 2020

Module 2

Materiële en immateriële vaste activa

5 oktober 2020

Module 3

Overige activa (voorraden/onderhanden werk/vorderingen/financiële activa)

26 oktober 2020

Module 4

Passiva

9 november 2020

Module 5

Bijzondere onderwerpen: Kapitaalbelangen

23 november 2020
Module 6

Bijzondere onderwerpen: Derivaten, opties en leasing

7 december 2020

Door wijzigingen in verband met onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma enigszins gewijzigd worden. Deze veranderingen worden tijdig gecommuniceerd.

Locaties

  • Alle modules vinden plaats op bijzondere en inspirerende locaties op de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein.

  • Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

6. Inschrijven

De groepsgrootte is maximaal 25 personen. De colleges zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

Naar boven

7. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kunt u mailen naar de programma coördinator van deze opleiding Angelique Lieverst: feibv@ese.eur.nl.