Toelating

Bestuurskunde

Wat zijn de gevolgen van het sociale leenstelsel? Hoe kan de arbeidsmarkt beter functioneren? Hoe komt het dat veel mensen niet gaan stemmen? Studenten Bestuurskunde hebben grote interesse in het oplossen van dit type maatschappelijke vraagstukken. Wil jij het verschil maken? Dan is Bestuurskunde jouw studie!

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

  • een vwo-diploma;
  • een propedeuse van een hbo- / wo-opleiding;
  • een Colloquium Doctum toelating;
  • een buitenlands diploma.

Studiekeuzecheck

De opleiding Bestuurskunde biedt alle aankomende studenten een StudieKeuzeCheck aan. Afhankelijk van je vooropleiding ben je eventueel verplicht tot deelname aan de bepaalde onderdelen. Voor Bestuurskunde bestaat deze check uit een digitale vragenlijst: verplicht voor alle aanmelders.

Toelatingseisen vwo-diploma

Je kunt met alle profielen instromen.

Toelatingseisen hbo- en wo-propedeuse

Studenten met een propedeuse van een hbo-of wo-opleiding zijn toelaatbaar tot de opleiding. Meer informatie: Erasmus Studenten Service Centrum

Toelatingseisen buitenlands diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon (010) 408 17 86.

Toelatingseisen ouder dan 21 jaar (colloquium doctum)

Als je 21 jaar of ouder bent en je beschikt niet over de vereiste vooropleiding, dan kan je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Bestuurskunde. Daarvoor moet je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Meer informatie vind je op colloquium.nl. Ook de studieadviseur kan je over het colloquium doctum informeren (zie contact).

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven voor een opleiding doe je via Studielink. Je bereikt Studielink via www.studielink.nl 

Studielink maakt het zowel instellingen als studenten makkelijker. Je hoeft je maar op één plek in te schrijven, uit te schrijven of een adreswijziging door te geven. Ook kun je via Studielink een verzoek tot studiefinanciering indienen bij de DUO (voorheen IB-groep).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen