Bekijk het studieprogramma

Bestuurskunde
Student BSK

Het studieprogramma in het kort

Wil jij een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Dan is de bachelor in Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam echt iets voor jou! Bekijk op deze pagina wat je zoal kunt verwachten tijdens de bachelor.

Het eerste jaar

In het eerste jaar volg je verschillende vakken die bijdragen aan je basiskennis over Bestuurskunde. Je volgt colleges van wetenschappers en gastdocenten. Je leert maatschappelijke problemen analyseren en je doet kennis op over onder andere beleidsontwikkeling, management & organisatie, sociologie, recht en het uitvoeren van onderzoek. Ook neem je het hele jaar deel aan een vaardighedenvak, waarin je zowel academische als professionele vaardigheden leert. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van wetenschappelijke artikelen, het schrijven van literatuurstudies of het presenteren van onderzoek.

Naast hoorcolleges neem je deel aan werkgroepen. Door de interactie tijdens deze werkgroepen krijg je een sterke band met medestudenten, leer je omgaan met conflicterende perspectieven en ga je dus direct actief met de stof aan de slag.

ESSB Vlog BSc Bestuurskunde

Studie in cijfers

6-12u
Contacturen eerstejaars Aantal uur aangeboden per week
80%
Doorstroom naar tweede jaar Binnen deze opleiding
Bekijk alle

Het tweede jaar

In het tweede jaar volg je verdiepende vakken, bijvoorbeeld over beleid, onderzoeksmethoden, of het managen van publieke middelen. Ook maak je dit jaar intensief kennis met de praktijk. Gedurende tien weken loop je stage in een organisatie in de publieke sector, zoals een gemeente, adviesbureau of ministerie. Tijdens de stage krijg je een voorproefje van het werken in de publieke sector. Je gaat bijvoorbeeld een wethouder assisteren, meedenken over een advies aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of je helpt met het organiseren van inspraakrondes voor bewoners over cameratoezicht in de wijk.

Een inspirerend gastcollege van voormalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen
Mark van Ostaijen

Het derde jaar

In het derde jaar volg je een 'minor': een verbreding of verdieping van je vakkenpakket, waarbij je kiest voor een onderwerp binnen of juist buiten de bestuurskunde. Je kunt er ook voor kiezen om op exchange te gaan; je studeert dan voor een bepaalde periode aan een universiteit in het buitenland. Nadat je de laatste verdiepende vakken hebt gevolgd, sluit je je bachelor af met een project, waarin je verslag doet van een door jou uitgevoerd bestuurskundig onderzoek. 

Jan Peter Balkenende deelt zijn kennis met bachelorstudenten Bestuurskunde.
Mark van Ostaijen

Alle onderwijsprogramma’s zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend. Bij sommige vakken zijn de hoorcolleges in het Engels, dat is te zien aan de Engelstalige vaknaam in onderstaand vakkenoverzicht. De werkgroepen, opdrachten en tentamens zijn in het Nederlands.

Voorbeelden vakken Bachelor 1

Blok 1

6.5 ECTS

6.5 ECTS

Blok 2

ECTS 6.5

ECTS 6.5

Blok 3

ECTS 6.5

ECTS 6.5

Blok 4

ECTS 6.5

ECTS 6.5

Voorbeelden vakken Bachelor 2

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Voorbeelden vakken Bachelor 3

.

.

.

.

.

.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen