Bekijk het studieprogramma

Management van HR en verandering

Het studieprogramma in het kort

Het onderwijs wordt gegeven in modules waarbij hoorcolleges, werkcolleges (atelier), discussiecolleges, masterclasses en vaardigheidstrainingen elkaar afwisselen. In de ateliers (werkgroepen) ga je op werkbezoek, voer je praktijkopdrachten uit en word je voorbereid op de stage en scriptie.

Het vak ‘Strategisch Human Resource Management’ is een state of the art inleiding op het vakgebied, waarin wordt ingegaan op de vraag hoe je met de inzet van HRM de prestaties van organisaties kunt beïnvloeden. Het vak ‘HRM in de Publieke Sector’ gaat juist specifiek in op actuele vraagstukken die in de publieke sector spelen. Hierbij kun je denken aan werken in zelfsturende teams, werkdruk, diversiteit, employability, werk-privé balans en flexibel werken. Het vak ‘Verandermanagement’ daarentegen gaat in op de manier waarop je verandering kunt realiseren binnen organisaties. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: wat is de rol van leiderschap bij organisatieverandering? Hoe kun je het beste omgaan met weerstand tegen verandering? Ten slotte, richt het vak ‘Publieke managers en Leiderschap’ zich op leiderschapstheorie en de specifieke uitdagingen en paradoxen van publieke managers. 

Werkbezoeken

Tijdens de werkbezoeken ga je naar uiteenlopende organisaties. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om de theorie, die aan bod komt in het onderwijs, in de praktijk te zien en toe te passen. Daarnaast geeft het je een idee van bij wat voor type organisatie je stage zou willen lopen. 

Curriculum

Het programma bestaat uit zes vakken, het atelier en de stage en scriptie. Je volgt drie vakken in de richting van je specialisatie en je kiest één vak uit een van de andere masterprogramma's binnen Bestuurskunde. De vakken Beleidsinnovatie in Complexe Systemen en Publieke Managers en Leiderschap worden door alle masterstudenten Bestuurskunde gevolgd.

Onderstaand tabel geeft een mogelijk curriculum weer. Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Curriculum

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen