Management van HR en verandering

Toelatingseisen voor Master Management van HR en verandering

Voor toelating tot de Nederlandstalige master in Bestuurskunde moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master is afhankelijk van jouw vooropleiding.

Wil je je aanmelden voor een van de Engelstalige specialisaties van de master in Bestuurskunde? Dan gelden er andere toelatingseisen. Zie hiervoor de toelatingseisen genoemd op de Engelstalige pagina.

Directe toelating

Indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond, ben je direct toelaatbaar tot de master Bestuurskunde:

 • Bachelor Bestuurskunde aan de EUR of aan een andere Nederlandse universiteit;
 • Pre-master Bestuurskunde (dagvariant) aan de EUR;
 • Bachelor Sociologie aan de EUR;
 • Bachelor Politicologie/Europese studies/Internationale betrekkingen;
 • Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg;
 • Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen;
 • Bachelor Ruimtelijke Wetenschappen (geldt alleen voor de masterspecialisatie Governance en Management van Complexe systemen). 

Toelaatbaar na beoordeling van de toelatingscommissie

 • Andere bachelor in combinatie met de Bestuurskunde minor.
 • Andere bachelor in de Sociale- of Managementwetenschap afhankelijk van vakkenpakket (bij uitzondering) (dit geldt alleen voor de masterspecialisatie Management van HR en Verandering). 

Geen directe toelating

Indien je een van onderstaande opleidingen hebt afgerond, moet je eerst de pre-master volgen alvorens je toelaatbaar bent:

 • Hbo-bachelor.
 • Andere bachelor zonder Bestuurskunde minor en keuzevakken van Bestuurskunde aan de EUR  / andere universiteiten.

Twijfels over je toelaatbaarheid?

Of je toelaatbaar bent voor de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de toelatingscommissie van de opleiding.