Bekijk het studieprogramma

Publiek Management

Het studieprogramma in het kort

De masterspecialisatie Publiek Management richt zich op cruciale aspecten van management en organisatie in publieke organisaties, zowel intern management (strategie en financiën) als extern management (sturing, contractering en professioneel adviseren). Bovendien kunnen studenten hun curriculum verbreden of verdiepen via het volgen van een keuzevak. De docenten zijn experts in adviesverlening en onderhandeling in de publieke sector, de aansturing van uitvoeringsorganisaties en publiek-private samenwerkingen, en de relatie tussen burger en overheid. Ze treden vaak op als adviseur van lokale besturen, ministeries en internationale publieke en non-profit organisaties.

Een belangrijk element van Publiek Management is de focus op de praktijk van management en organisatie. Docenten van de opleiding zijn zelf werkzaam in de praktijk (NSOB, Algemene Rekenkamer); veelal werken ze als adviseur en zijn ze expert op een bepaald terrein. Denk bijvoorbeeld aan adviseurs over strategie van publieke organisaties en financieel management.

Naast het reproduceren van theoretische inzichten leren studenten deze ook toe te passen in concrete cases. In het vak Atelier wordt dan ook specifiek getraind op de toepassing van theorie. Studenten maken daar een ontwerpopdracht waarin ze advies geven over een actueel vraagstuk waar een publieke organisatie (opdrachtgever) mee worstelt. Het programma bevat ook een verplichte stage en wordt afgesloten met een scriptie waarin theorie toegepast wordt.

Curriculum

Naast de verplichte stage en masterscriptie bestaat het programma uit zeven vakken en het Atelier, waar studenten de kans krijgen om de opgedane kennis rond management en organisatie concreet toe te passen. Je volgt drie vakken in de richting van je specialisatie. Alle masterstudenten in Bestuurskunde volgen de vakken Beleidsinnovatie in Complexe SystemenPublieke Managers en Leiderschap en Research Design and Methods. Daarnaast is er ruimte voor een keuzevak.

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Helicopter view of the city Rotterdam

Curriculum

Blok 1

Blok 2

5 ECTS

Stage/Start scriptie

Stage: 10 ECTS

Blok 4

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen