Docenten

Publiek Management
Jolien Grandia

Dr. Jolien Grandia

Jolien Grandia is universitair docent bestuurskunde. Ze behaalde een bachelor- en masterdiploma in de kunst en cultuurwetenschappen, en een masterdiploma bestuurskunde. Ze is ook gepromoveerd in de bestuurskunde, op een proefschrift naar duurzame inkoop. Haar onderzoek richt zich op verandering en transformatie van publieke inkoop. Jolien bestudeerde bijvoorbeeld de inkoop strategie van gemeenten voor jeugdzorg, wat voor motivatiestrategieën arbeidsconsulenten gebruiken om werkloze cliënten te activeren, en waarom in sommige wegprojecten meer aandacht wordt besteed aan duurzaamheid dan in andere projecten. Ze combineert inzichten uit bestuurskunde, organisatiekunde, verandermanagement en inkooptheorieën.

Jolien is programmadirecteur van de Bachelor Bestuurskunde en ze begeleidt masterscripties op het gebied van publiek management.

Dr. Koen Migchelbrink

Koen Migchelbrink is universitair docent Publiek Management bij het Departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Hij heeft een achtergrond in politieke geschiedenis, vergelijkende bestuurskunde, en statistiek. Koen doet onderzoek naar interacties tussen burgers, ambtenaren en de overheid. In het bijzonder focust hij zich op de attitudes van ambtenaren over burgerparticipatie, het vertrouwen van burgers in de overheid, en het effect van communicatieve ‘nudges’ op het gedrag van burgers. Koen is docent van het vak International Public Manamagent in de Engelstalige master International Public Management and Public Policy, en geeft onder andere les in het vak Behavioural Public Administration binnen de master Publiek Management.

Maarten de Jong

Dr. Maarten de Jong CPC

Maarten de Jong studeerde bedrijfskunde (RUG) en Public Controlling (EUR/ESAA) en promoveerde in 2016 in de bestuurskunde op het gebruik van prestatie-informatie door publieke organisaties (EUR). Zijn onderzoek richt zich op financieel management, prestatiemanagement en begrotingsbeleid in uiteenlopende institutionele en nationale contexten. Sinds 2000 werkt hij in het financieel management binnen de publieke sector op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Naast zijn werk voor de ESSB  werkt hij momenteel als coördinerend onderzoeker/specialist bij de Algemene Rekenkamer en werkt hij op ad hoc basis voor internationale organisaties zoals WHO, Wereldbank en IMF. In 2019 publiceerde hij als co-editor een boek dat lessen bevat uit 14 internationale casestudies over implementatie van prestatiebegrotingen. Maarten geeft het vak Financieel Management binnen de master Publiek Management.

Prof. dr. Martijn van der Steen 

Martijn van der Steen is bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit en co-decaan en adjunct-directeur van de NSOB en directeur van de Denktank. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar overheidssturing in netwerken, het inbedden van toekomstgerichte noties in actuele beleidsontwikkeling, de vernieuwing van het overheidsbestuur en de manier waarop media en beeldvorming van invloed zijn op processen in het openbaar bestuur. Hij promoveerde in 2009 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘Een sterk verhaal: een analyse van het discours over vergrijzing’. Hij publiceerde Nederlandse en internationale artikelen in uiteenlopende tijdschriften en is (co-)auteur van verschillende boeken. In 2000 ontving hij de scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Bestuurskunde voor zijn scriptie ‘The problem is, what is the problem; over organisatieverandering en ambiguïteit’. Hij is Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurskunde en verzorgt regelmatig lezingen op bijeenkomsten en congressen. Samen met prof.dr. Mark van Twist verzorgt hij het het atelier in de master Publiek Management.

Mark van Twist

Prof. dr. Mark van Twist

Mark van Twist is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag, een interuniversitair opleidingsinstituut voor managers en professionals die werkzaam zijn in de publieke sector. Verder is hij als wetenschappelijk directeur verantwoordelijk voor de Internal Auditing & Advisory opleiding aan de Erasmus School of Accounting & Assurance en voorzitter van de Orde voor Organisatieadviseurs. Eerder was hij onder meer directeur van Berenschot Procesmanagement BV en lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer. Mark onderwijst studenten over professioneel adviseren in het atelier van de master Publiek Management.

Rianne Warsen

Dr. Rianne Warsen

Rianne Warsen is universitair docent Publiek Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze studeerde Bestuur- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en schreef haar proefschrift (2015-2020) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over de balans tussen contractuele en relationele sturing in publiek-private samenwerking. Tijdens haar promotietraject was Rianne verbonden aan adviesbureau Rebel, waar ze meewerkte aan onder andere de evaluatie van het programma Grensmaas-Zandmaas. Haar onderzoeksinteresses betreffen sturingsvraagstukken in publieke organisaties, inter-organisationele samenwerking, waaronder publiek-private samenwerking, en de gevolgen van die samenwerking voor het functioneren van publieke organisaties. Ze is mede-coördinator van de master Publiek Management. Ze is betrokken bij het vak Publiek Management in diezelfde master, begeleidt masterscripties, en verzorgt het vak Strategic Public Management in de de master Urban Governance.

Robin Bouwman

Dr. Robin Bouwman

Robin Bouwman studeerde bestuurskunde (EUR) en deed de onderzoeksmaster Onderzoek in Bestuur- en organisatiewetenschappen (UU, EUR, UvT). Hij schreef een proefschrift over hoe onderhandelingen verschillen in de publieke en private sector als we kijken naar individueel gedrag en de context. Van 2017 t/m 2020 was hij universitair docent bij de universiteit Utrecht. Sinds april 2020 is hij universitair docent publiek management bij Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hij is geïnteresseerd in gedragsonderzoek naar onderhandelingen door bestuurders en ambtenaren, besluitvorming van burgers en ambtenaren en besluitvorming van groepen mensen in het publieke domein. In zijn onderzoek maakt hij veelvuldig gebruik van laboratoriumexperimenten en veldexperimenten met studenten en professionals. Hij heeft divers extern onderzoek gedaan, bijvoorbeeld over het verband tussen transparantie en vertrouwen in toezichthouders bij de autoriteit consument en markt (ACM).

Eerder gaf hij onderwijs over gedragsbestuurskunde (behavioral public administration), statistiek in de bachelor en master, en was coördinator van een kwalitatieve en kwantitatieve methodologische cursus in de minor. Naast het begeleiden van scripties is Robin betrokken bij het vak Behavioural Public Administration en verzorgt hij het methodenvak voor masterstudenten Bestuurskunde.

Prof. dr. Sandra van Thiel

Sandra van Thiel is hoogleraar publiek management aan de Erasmus Universiteit en de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar uitvoeringsorganisaties, in het bijzonder naar hun sturingsrelatie met overheden/ministeries. Naast haar academische werk is ze een regelmatig adviseur van de praktijk, bijvoorbeeld het parlement, ministeries en uitvoeringsorganisaties. Ze begeleidt promovendi en was jarenlang hoofdredacteur van het internationale wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Public Sector Management (IJPSM).

Wat betreft onderwijs is ze één van de coördinatoren van de master Publiek management, inclusief het afstudeertraject, en coördinator van de Rotterdamse inbreng in de 2-jarige research master die samen met de universiteiten van Utrecht en Tilburg wordt aangeboden. Ze geeft diverse vakken, waaronder Publiek Management in de master Publiek Management en het vak Research Design in de research master.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen