Organisatie en Management

Teamleider: Prof. dr. Sandra van Thiel

Missie

Ons team is het expertise centrum voor onderzoek naar het management van organisaties, met name organisaties in de publieke sector. We richten ons op onderwerpen zoals innovatie, leiderschap, managementtechnieken en samenwerking met verschillende stakeholders waaronder overheden, maatschappelijke belanghebbenden, private bedrijven en burgers. Ons onderzoek streeft ernaar bij te dragen aan een duurzame en inclusieve werkomgeving voor medewerkers en helpt organisaties waarde te creëren voor henzelf en voor de samenleving. We maken gebruik van geavanceerde onderzoeksmethoden. Bovendien streven we actief naar synergie tussen onderzoek, onderwijs en maatschappelijke impact, waarbij we waardevolle onderlinge verbindingen erkennen die ons vakgebied als geheel vooruithelpen.

Onderzoek

Organisaties interacteren met hun omgeving, die onderhevig is aan technologische, culturele, maatschappelijke en economische veranderingen en die te maken heeft met verhoogde complexiteit en concurrentie. De uitdagingen waar organisaties voor staan vragen om innovatie van hun processen, structuren en uitkomsten. Dit leidt tot nieuwe organisatievormen en manieren van werken, zowel binnen de organisatie als in interorganisationele relaties. Bovendien beïnvloeden met name bij organisaties in de publieke sector politieke uitdagingen ook de creatie van publieke waarde voor de samenleving als geheel.

Organisaties worden dus geconfronteerd met verschillende vragen: Hoe moeten we omgaan met externe veranderingen, druk en kansen? Hoe kunnen we politiek-bestuurlijke relaties inzetten om prestaties te bevorderen? Hoe moeten we interne en externe relaties structureren en managen? En hoe kunnen we organisatorisch succes realiseren op het gebied van innovatie, ethiek, diversiteit en inclusie, medewerkerswelzijn, winstgevendheid en tevredenheid van stakeholders? Dit zijn vragen die centraal staan in het onderzoek van de leden van dit team. We hebben drie onderzoeksthema's geïdentificeerd die centraal staan in ons onderzoek: intern management, toekomstige manieren van werken en organiseren, en extern management.

Klik op een onderzoeksthema om meer te weten te komen over ons onderzoek:

Onderwijs

Ons team is verantwoordelijk voor twee leerlijnen in de bachelor Bestuurskunde, namelijk (1) organisatie en management; en (2) onderzoeksmethoden. Het team coördineert en biedt drie masterprogramma's aan: Publiek Management, Management van HRM en Verandering (MHRV), en Arbeid, Organisatie en Management (AOM). We geven ook les in andere programma's, zoals de research master, en verschillende executive programma's.

Impact

Impact werkt op twee manieren. Enerzijds formuleren mensen in de praktijk vragen en onderwerpen (zogenaamde 'leads') die ze graag onderzocht en opgelost willen hebben door praktische oplossingen. Anderzijds zullen onderzoekers verschillende methoden en kanalen gebruiken om de kennis die ze hebben opgedaan uit hun onderzoek te delen met de praktijk. Ons team probeert impact te bereiken op verschillende manieren, bijvoorbeeld opdrachtonderzoek, bijzondere leerstoelen gefinancierd door NSOB en de Gemeente Rotterdam, deelname aan commissies en adviesraden, het geven van masterclasses en workshops, en het schrijven van professionele publicaties.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen