Open Access Reglement (OAR)

Overeenkomstig het Open Access Reglement (OAR) worden alle door medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam geproduceerde korte wetenschappelijke werken, die niet direct Open Access zijn gepubliceerd via een uitgever, 6 maanden na eerste publicatie automatisch in de gepubliceerde versie openbaar beschikbaar gesteld in het institutionele repositorium.

Hoe werkt het?

Het OAR is gebaseerd op artikel 25fa van de Nederlandse Auteurswet (Aw), ook wel bekend als het amendement Taverne, dat onderzoekers het recht geeft om korte wetenschappelijke publicaties na een redelijke termijn gratis beschikbaar te stellen voor publiek. Een uitgever kan dat recht niet contractueel beperken.

Onderzoekers hoeven zelf niet in actie te komen om hun werk onder het OAR openbaar beschikbaar te maken. De Universiteitsbibliotheek zorgt voor de ontsluiting van alle publicaties die in aanmerking komen. Het Open Access Reglement is enkel van toepassing op kort wetenschappelijk werk.

Opt-out

Als je een publicatie wilt uitsluiten van openbaarmaking op grond van het Open Access Reglement dan kan je hier een opt-out aanvragen. Je wordt gevraagd je beslissing te motiveren.

Meer informatie op MyEUR

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen