Toelating

Criminologie
Campus Woudestein Erasmus Universiteit Rotterdam

Geweldig dat je interesse hebt in de master Criminologie! Bekijk hieronder of jij voor aanvang van de studie beschikt over een toelatinggevende vooropleiding en of er aanvullende voorwaarden zijn om te mogen starten.

Ik beschik voor aanvang van de studie over een ...

Met een wo-bachelor Criminologie ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar. 

Met een wo-bachelordiploma van een andere sociale wetenschap ben je toelaatbaar indien je voldoet aan de volgende aanvullende eisen:

  1. Minor Criminologie (min. 15 EC) of theoretische vakken over verklaringen van en reacties op criminaliteit (min. 15 EC);
  2. Een inleidend juridisch vak (5 EC);
  3. Methodische vakken, zowel kwantitatief als kwalitatief (min. 15 EC).

Met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid ben je toelaatbaar indien je voldoet aan de volgende aanvullende eisen:

  1. Criminologisch relevante vakken op wo-niveau (min. 35 EC);
  2. Methodische vakken, zowel kwantitatief als kwalitatief (min. 15 EC).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen