Criminologie
van de Wijk, het Web en de Wereld

Toelatingseisen voor Master Criminologie

VooropleidingAanvullende eisen
wo-bachelor CriminologieNee
wo-bachelor van een andere sociale wetenschap

1. Minor Criminologie (min. 15 EC) of theorethische vakken over verklaringen van en reacties op criminaliteit (min. 15 EC);

2. Een inleidend juridisch vak (5 EC);

3. Methodische vakken, zowel kwantitatief als kwalitatief (min. 15 EC).

wo-bachelor Rechtsgeleerdheid

1. Criminologisch relevante vakken op wo-niveau (min. 35 EC);

2. Methodische vakken, zowel kwantitatief als kwalitatief (min. 15 EC).

Indien je één van bovenstaande opleidingen geheel hebt afgerond, kan je toegelaten worden tot de master Criminologie van de Wijk, het Web en de Wereld. Heb je een andere relevante vooropleiding gevolgd, dan kan je een toelatingsindicatie aanvragen bij de instroomcoördinator.