Bekijk het studieprogramma

Orthopedagogiek

Het studieprogramma in het kort

De voertaal binnen deze masterspecialisatie is Nederlands.

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Hoe ziet het onderwijs eruit?

 • Semester 1: vier blokken

  Het eerste semester bestaat uit vier blokken. De blokken worden na elkaar aangeboden, zodat je je op één blok tegelijk kunt concentreren. Een blok wordt gegeven gedurende vijf weken. Daarnaast volg je een bij het blok behorend practicum.
 • Semester 2: Stage en master thesis

  In het tweede deel van het jaar loop je stage en schrijf je je scriptie. Voor de stage zijn verschillende mogelijkheden: 1: klinische praktijkstage gecombineerd met onderzoek aan hetzelfde instituut; 2: klinische praktijkstage gecombineerd met onderzoek losstaand van de stage; 3: enkel een onderzoeksstage. NB Tijdens praktijkstages kun je, wanneer je onder supervisie van een NVO erkende supervisor diagnostische werkzaamheden uitvoert, ook je basisaantekening psychodiagnostiek behalen.

Praktijk en wetenschap gestuurd onderwijs

In de master wordt er onder andere gewerkt met casussen en voorbeelden vanuit de praktijk, waarover je aan de hand van wetenschappelijke literatuur opdrachten maakt. Tijdens de practica ligt de nadruk op het oefenen met de opgedane kennis. Op basis van een zelfstandige werkhouding werk je zowel individueel als in kleine groepen samen met medestudenten.

Enkele voorbeelden van onderwerpen van masterscripties:

 • Attitudes en cognitie van typisch ontwikkelende kinderen over peers met autisme, Downsyndroom of hoogbegaafdheid.
 • Kwaliteit van advisering op basis van diagnostisering in de gehandicaptenzorg.
 • Opvoedingsvaardigheden en stressbestendigheid van ouders met een verstandelijke beperking.
 • Opvoedstijlen van ouders van klinisch opgenomen jongeren met middelenproblematiek.
 • Traumaproblematiek bij jeugdigen en effectiviteit van traumabehandeling in de jeugdhulp

Curriculum

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5-8

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen