Toelating

Orthopedagogiek

Vooropleiding

Voor toelating tot de Nederlandstalige master in Pedagogy & Education moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master, is afhankelijk van jouw vooropleiding.

Let op: de toelatingseisen voor de specialisatie Orthopedagogiek wijken af van de toelatingseisen voor de specialisaties Opvoedvraagstukken in een Diverse Samenleving en Onderwijswetenschappen. 

Directe toelating

Je bent direct toelaatbaar tot de specialisatie Orthopedagogiek en komt in aanmerking voor de NVO-registratie indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond:

 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de EUR
 • Pre-master aan de EUR in de richting van Orthopedagogiek
 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen in de richting van Orthopedagogiek aan een universiteit elders in Nederland.

Toelaatbaarheid ter beoordeling van de Toelatingscommissie

Indien je een van de volgende opleidingen succesvol hebt afgerond, dan bestaat de kans dat je eveneens direct toelaatbaar bent tot de specialisatie Orthopedagogiek:

 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen in een andere richting dan Orthopedagogiek aan een universiteit elders in Nederland
 • Bachelor Klinische (Kinder- en Jeugd-) Psychologie aan de EUR of aan een universiteit elders in Nederland

Dit is mede afhankelijk van je behaalde resultaten voor WO-vakken. We vragen minimaal:

 • 40 EC Orthopedagogiek, met daarin vertegenwoordigd: a- Algemene Orthopedagogiek (min. 6 EC), b- Persoonlijkheidsleer, c- Ontwikkelingspsychologie, d- Psychopathologie en e- Neuropsychologie);
 • 5 EC met daarin vertegenwoordigd: a- Jeugdzorg, b- Juridische aspecten en c- Ethische aspecten;
 • 20 EC Methoden & Technieken en SPSS.

Wanneer je je aanmeldt voor de master, zal de Toelatingscommissie bekijken of je direct toelaatbaar bent tot de specialisatie.

Voor sommige postacademische opleidingen (bijvoorbeeld de opleiding NVO Orthopedagoog –generalist of GZ-psycholoog BIG) of lidmaatschappen van beroepsverenigingen kunnen aanvullende eisen worden gesteld naast het masterdiploma. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je op de hoogte te stellen van deze eisen indien je dergelijke opties overweegt.

Toelaatbaar na succesvol afronden pre-masterprogramma 

Je bent niet direct toelaatbaar tot Orthopedagogiek indien je een van onderstaande opleidingen hebt afgerond. Je dient eerst de pre-master te volgen voordat je kunt starten aan de master: 

 • HBO-bachelor van aanverwante studie in de Sociale Wetenschappen. 
 • Lees hier meer over de specifieke vooropleiding die toegang bieden tot de pre/master Orthopedagogiek.

Niet toelaatbaar  

Als je een HBO- of WO-bachelor hebt afgerond van een niet-aanverwante studie, ben je ook niet toelaatbaar tot de pre-master in de richting van Orthopedagogiek en zal je moeten starten met de bachelor Pedagogische Wetenschappen

Twijfels over je toelaatbaarheid?

Of je toelaatbaar bent voor de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de Toelatingscommissie van de opleiding.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen