Erasmus Initiatief YoungXperts ontvangt Open Science Award uit handen van minister Dijkgraaf

Op 1 september ontvingen onderzoekers van Erasmus SYNC Lab een Open Science Award uit handen van minister Dijkgraaf voor hun initiatief YoungXperts, een jongerenplatform en living lab. De award werd uitgereikt tijdens het Netherlands Open Science Festival. Deze wetenschappelijke conferentie wil onderzoekers inspireren om te werken via Open Science principes. Open Science staat voor onderzoek dat toegankelijk en herbruikbaar is voor iedereen. Zo kunnen wetenschappers en de samenleving profiteren van onderzoeksresultaten.

Jongeren een stem geven

Tijdens de Covid-19 pandemie ontwikkelden prof. dr. Eveline Crone, dr. Suzanne van de Groep, dr. Lysanne te Brinke, dr. Renske van der Cruijsen, Kayla Green en Fabienne van Rossenberg het jongerenplatform YoungXperts. Met het platform, dat bestaat uit een Instagram account en een website, willen ze jongeren bereiken en ze een stem geven in de maatschappij. Suzanne van de Groep: “Het betrekken van de maatschappij bij onderzoek is een belangrijke pijler van Open Science. Middels YoungXperts geven jongeren belangrijke feedback op ons onderzoek en hoe de uitkomsten kunnen worden ingezet. Zo kan ons onderzoek de toekomst van jongeren en onze samenleving ten goede komen.”

Onderzoek verbinden met beleid

Via YoungXperts krijgen jongeren wetenschappelijke informatie over hun gedrags- en hersenontwikkeling. Ook worden ze betrokken bij co-creatie projecten met maatschappelijke partners zoals MDT op Zuid en de Jonge Klimaatbeweging. In samenwerking met deze partners worden copingstrategieën en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatcrisis, de COVID-19 pandemie, en sociale ongelijkheid, ontworpen. De onderzoekers leggen deze informatie voor aan beleidsmakers, leraren en jeugdwerkers. Zo overhandigde Eveline Crone tijdens de lockdown een manifest aan premier Rutte om de stem van jongeren tijdens de Covid-crisis serieus te nemen.

YoungXperts voorbeeld voor co-creatie

Het programmacomité van het Open Science Festival was onder de indruk van de resultaten van YoungXperts en schreef onder andere: "Een zeer goed beschreven Use Case, die een prachtig voorbeeld is van het inbedden van jongeren in alle stappen van het onderzoeksproces; waardoor zij effectief onderwerpen voor onderzoek kunnen voorstellen, deel kunnen uitmaken van het onderzoek, en oplossingen voor maatschappelijke problemen kunnen co-creëren.” De uitreiking van de award en de aanwezigheid op het Open Science festival motiveert de onderzoekers van Erasmus SYNC Lab ook in de toekomst te blijven werken met Open Science principes. “We zijn ontzettend blij met deze waardering voor YoungXperts. De komende tijd blijven wij ons inzetten om jongeren en andere partners bij ons onderzoek te betrekken” vertelt Lysanne te Brinke.

 

Professor
Onderzoeker
Onderzoeker
Onderzoeker
dr. Renske van der Cruijsen
Onderzoeker
Onderzoeker
Fabienne van Rossenberg
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Gerelateerde content
Een nieuw project van SYNC lab betrekt jongeren bij onderzoek en beleid, zodat jongeren beter om kunnen gaan met crises en kunnen bijdragen aan oplossingen.
OMT-lid Károly Illy nam vandaag nieuwe onderzoeksresultaten naar de impact van de avondlockdown op jongeren in ontvangst. Niet sporten heeft negatieve gevolgen
Onderzoekers het Erasmus SYNC Lab starten een sociale media campagne om jongeren mee te laten denken over de maatregelen rondom het coronavirus.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen