Prof. dr. Jeroen Jansz benoemd tot academisch directeur CLI

Het College van Bestuur heeft prof. dr. Jeroen Jansz benoemd tot academisch directeur van de Community for Learning & Innovation (CLI) per 1 september 2019. Al sinds de start in 2017 is Jansz vanuit de stuurgroep nauw betrokken bij het opzetten en vormen van de netwerkorganisatie die zich richt op vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

De CLI zorgt voor verbinding, het delen van kennis en het stimuleren en faciliteren van onderwijsinnovaties. Docenten en de facultaire Learning Innovation teams kunnen gebruik maken van het Education Lab en ontvangen, vraaggestuurd en op maat, professionele training en support die aansluit bij hun eigen innovatieprojecten. Daarnaast ondersteunt de CLI studenten die zelf projecten opzetten om hun onderwijs te verrijken. Sinds het prille begin was Jansz, samen met prof. dr. Eric Waarts en prof. dr. Guus Smeets, toonaangevend lid van de stuurgroep van de CLI.

Strategisch programma

De CLI gaat per september verder als strategisch programma binnen de strategie 2024 van de Erasmus Universiteit. Deze EUR strategie is het leidend beleidskader, in het bijzonder door de eerste drie onderwijsthema’s van de kwaliteitsagenda: 1) Personal and professional development of students, 2) Investing in innovative capacity and teaching careers en 3) Investing in personal learning through online facilities. De CLI wordt ook verbonden met het masterplan digitalisering voor de onderdelen die verband houden met bovenstaande thema’s. De CLI biedt verder financiële ruimte voor onderwijsonderzoek en zorgt voor substantiële verbreding en versterking van het huidige Erasmus Education Research.

Benoeming academisch directeur CLI

Rector Magnificus prof. dr. Rutger Engels legt deze ambitieuze agenda in handen van Jansz zodat hij samen met faculteiten kan bepalen wat er nodig is aan training, support en faciliteiten om future-oriented education te realiseren. Jansz zet in op intensieve samenwerking met de opleidingsdirecteuren en de facultaire Learning Innovation teams. Voor thema’s als professionele ontwikkeling van docenten, onderwijsinnovatie, digitalisering en onderwijsonderzoek worden structurele coalities gevormd zodat faculteiten hierin een leidende rol kunnen spelen. Binnen de programmaperiode wordt een plan gemaakt voor duurzame inbedding van de CLI, voor eind 2023.

Professor
Meer informatie

Persvoorlichting, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Gerelateerde links
Community for Learning & Innovation

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen