‘Selfie Survivors': symptoom van schaamteloze rampnormalisering in India?

Mausumi Chetia is een promovendus binnen het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens. Haar onderzoek richt zich op families die zich door rampen in Assam, een deelstaat in de noordoostelijke regio van India, voor langere tijd ergens anders moeten vestigen.

Op basis van haar huidige onderzoek en eerdere veldwerk in India doet ze in het februarinummer 2021 van Eleventh Column observaties over verschuivende populaire culturen in de context van steeds terugkerende rampen. Je kunt haar blog in Eleventh Column hier lezen.

Promovendus
Meer informatie

Vital Cities and Citizens

Het doel van het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’ is de kwaliteit van leven in steden te versterken. We willen dat bereiken door samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en initiatieven, bedrijven en de creative industry netwerken te vormen en op basis van wetenschappelijk onderzoek kennis met elkaar te delen.. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•   Inclusieve Steden en Diversiteit 
•   Duurzame en Rechtvaardige Steden
•   Slimme Steden en Gemeenschappen
•   Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).