Duurzame en Rechtvaardige Steden

Een duurzame stad betekent sociale rechtvaardigheid, ecologische veerkracht en economische vitaliteit voor huidige en toekomstige generaties. Veel sociale bewegingen en organisaties over de hele wereld, inclusief activisten, ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en andere burgers,  werken samen om steden duurzamer en rechtvaardiger te maken. Hierbij streven zij naar toegang tot basale levensbehoeftes (bijv. huisvesting, energie, water, voedsel, gezondheidszorg), met respect voor toekomstige generaties en andere levende wezens.

In dit subthema zijn wij kritisch betrokken bij deze bewegingen door middel van interdisciplinair onderzoek. We nemen de complexe politieke verbanden tussen ecologische, sociale en economische uitdagingen in de stedelijke context als fundamenteel uitgangspunt. Wat zijn de uitdagingen en spanningen tussen ecologische duurzaamheid en sociaaleconomische rechtvaardigheid? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat duurzame steden ook rechtvaardig zijn? Hoe ontwikkelen mensen en netwerken het vermogen  om hun steden te transformeren richting een duurzame en rechtvaardige omgeving?

Themaleider

  • Flor Avelino werkt bij DRIFT als senior onderzoeker in de politiek van duurzaamheidstransities en sociale innovatie. Ze specialiseert in macht en empowerment theorieën, en is betrokken bij onderzoeksprojecten naar transformatieve sociale innovatie (TRANSIT), duurzame & rechtvaardige steden (UrbanA) en sociale innovatie in energietransities (SONNET & PROSEU).

     

Publicatiereeks Just Sustainability Transitions

Verkennen van de raakvlakken van rechtvaardigheid, duurzaamheid en transformatieve verandering.

Event Series over Rechtvaardige Duurzaamheidstransities

Bijdragen aan gefundeerde academische en publieke debatten over (on)recht en (on)duurzaamheid

De stad moet anders

Een interview met Dr. Flor Avelino

Om de huidige stedelijke uitdagingen aan te pakken, hebben we een systemische, transformatieve verandering nodig die de huidige machtsstructuren van ongelijkheid, uitsluiting, onderdrukking en extractivisme uitdaagt, verandert en vervangt. Het heeft geen zin om over duurzame steden te praten zonder deze kwesties van (on)rechtvaardigheid en macht aan te pakken.

Macht in verandering door Flor Avelino

Mapping knowledge & practice for sustainable just cities

Networks for Sustainable and Just Cities

Urban Arena Podcast with Flor Avelino

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen