Inclusieve Steden en Diversiteit

Inclusieve Steden en Diversiteit

In steden over de hele wereld zijn macht en (andere) middelen oneven verdeeld. Verschillen gelinkt aan klasse, gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, ras en etniciteit hebben belangrijke consequenties voor de alledaagse ervaringen van inwoners, en voor de stad. Deze verschillen vormen uiteindelijk hun gevoel van verbondenheid en zetten aan tot praktijken die deze ongelijkheden reproduceren en/of uitdagen. Welke rol spelen burgers, beleidsmakers, ambtenaren, activisten, bedrijven en de media in de onderhandelingen rondom diversiteit? Hoe gaan ze met elkaar om, en wat zijn de resulterende ruimtelijke, economische en sociale vormen van in- en exclusie? Hoe en waarom zijn deze vormen van in- en exclusie gelinkt aan specifieke stedelijke omgevingen, en hoe passen deze (of niet) binnen grotere nationale en transnationale contexten?

Themaleiders

  • Dr. Maria Schiller

    Maria Schiller is Assistant Professor voor overheidsbeleid, migratie en diversiteit. Haar (vaak vergelijkend) onderzoek richt zich op de lokale reacties op migratie, waarbij ze in het bijzonder kijkt naar de praktijk van en de relaties in het besturen van diversiteit en inclusiviteit in steden. . Maria coördineert het LDE-Master programma 'Governance of Migration and Diversity'.

  • Dr. Isabel Awad

    Isabel Awad is Associate Professor in Media en Communicatie. Met veel aandacht voor de lokale geschiedenis, actoren en politiek, laat haar werk zien hoe belangrijk communicatie is om sociale ongelijkheden in stand te houden, maar ook om deze ongelijkheden uit te dagen. Isabel is de academische coördinator van de masteropleiding 'Media, Culture and Society'.

Samenwerkingen tussen actoren zijn belangrijk in het besturen van diversiteit in steden. Inclusie is een proces dat gevormd wordt door mensen in interactie.
Maria Schiller
Themaleider Inclusieve Steden en Diversiteit
De worsteling om maatschappelijke rechtvaardigheid zijn ook altijd worstelingen om communicatieve rechtvaardigheid. Om (eerlijke) inspraak te hebben, om erkend te worden, en om invloed uit te oefenen op hoe je wordt vertegenwoordigd.
Isabel Awad
Themaleider Inclusieve Steden en Diversiteit

Peter Scholten - Challenge Accepted