Wettelijke Studiekeuzecheck

Students working together

Aanmelden vóór 1 mei

De overheid heeft bepaald dat iedereen die voor het eerst een bacheloropleiding wil gaan volgen aan een Hogeschool of Universiteit, zich voor 1 mei voorafgaand aan het collegejaar moet aanmelden. Hierdoor hebben zowel de student als de onderwijsinstelling de tijd om een goede match te maken; past de opleiding bij jou? En past de student bij de opleiding? Wil je weten of je recht hebt op een studiekeuzecheck, klik dan hier.

Let op: aanmelden verloopt via Studielink en is niet hetzelfde als ‘ingeschreven staan’. Voor het inschrijfproces heb je, nadat je je hebt aangemeld voor 1 mei, nog een aantal maanden de tijd. Hierover ontvang je van de Erasmus Universiteit Rotterdam vanzelf weer informatie.

Na 1 mei vervalt het recht op toelating en kan de opleiding aanvullende eisen stellen of je weigeren. Na je aanmelding informeert de opleiding van je keuze je over de studiekeuzecheck en jouw toelating.

Studiekeuzecheck 

Na je inschrijving voor een bacheloropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ontvang je per email een online vragenlijst. Deze vragenlijst helpt je om te kijken of je een studie hebt gekozen die aansluit bij jouw interesses, capaciteiten en verwachtingen. Een goede studiekeuze is belangrijk om succesvol te zijn in je studie, daarom is het invullen van de vragenlijst verplicht. Let op: De studiekeuzecheck is niet verplicht voor opleidingen met een numerus fixus, zoals Geneeskunde. De selectie vervangt de studiekeuzecheck.

Op basis van je antwoorden ontvang je van ons een advies. Dit kan betekenen dat je geschikt bent, dat het verstandig is om een studiekeuzecheckactiviteit te volgen of dat de studie waarschijnlijk niet geschikt is voor jou. Let wel: dit advies is niet bindend. Het is dus geen selectie. Het is een manier om jou te helpen in één keer de juiste studiekeuze te maken.

Stap 1: Verplichte online vragenlijst

Nadat je je hebt aangemeld in Studielink ontvang je de eerstvolgende dinsdag per email (op het adres dat je in Studielink hebt aangegeven) een online vragenlijst. We vragen je deze vragenlijst zo snel mogelijk in te vullen. De vragen in de online vragenlijst helpen je om in te schatten of de studie die je hebt gekozen aansluit bij jouw interesses, capaciteiten en verwachtingen. Tevens gebruikt de Erasmus Universiteit Rotterdam de antwoorden om een goed beeld te krijgen over de motivaties en voorbereidingen van aankomende studenten.

We vragen je de vragenlijst goed in te vullen, want een goede studiekeuze is belangrijk om succesvol te zijn in je studie en studievertraging of uitval te voorkomen. Hierom is het invullen van de vragenlijst verplicht.

Stap 2: Terugkoppeling vragenlijst

Bij alle opleidingen van de Erasmus School of Economics is de terugkoppeling een advies over de geschiktheid voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld met mogelijk nog een verplichte aanvullende studiekeuzeactiviteit (zie stap 3).

Voor alle andere opleidingen ontvang je op basis van je antwoorden in de Online vragenlijst de dinsdag nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, een digitale terugkoppeling. De terugkoppeling is een reflectie van jouw antwoorden ten opzichte van de antwoorden van andere studenten met een aanmelding voor dezelfde opleiding. De uitkomst kan zijn dat de student direct is toegelaten, dat het verstandig is om een studiekeuzecheck-activiteit te gaan volgen of dat de studie waarschijnlijk niet geschikt is. Het betreft hier geen selectieprocedure en de reflectie is niet bindend.

Stap 3: (Verplichte) activiteit bij de opleiding

Als je je voor 1 mei inschrijft voor een bacheloropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heb je eventueel recht op een studiekeuzecheckactiviteit(en) van de opleiding. Wat voor activiteit dat is, en of het verplicht is om deze te volgen, hangt af van de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven. Je kan hierbij denken aan een dag proef studeren of een gesprek.

Vragen?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen