Toelating bacheloropleidingen met hbo of wo propedeuse

Toelating tot een bacheloropleiding met een propedeuse van het HBO of het WO, een verklaring van het afronden van het eerste jaar van een HBO of WO opleiding, of een afgeronde AD opleiding.

Met een behaalde HBO-p, of een succesvol afgerond eerste jaar HBO of WO-bachelor (vaak ‘WO-p’) ben je toelaatbaar tot een bacheloropleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Let wel op: sommige bacheloropleidingen stellen aanvullende eisen naast de vooropleiding HBO-p of WO-p. Als jouw opleiding aanvullende eisen stelt, dan ben je alleen toelaatbaar met je propedeuse als je aan de aanvullende eisen voldoet. Of de opleiding die jij wilt gaan volgen aanvullende eisen stelt, zie je in het overzicht Toelating met vooropleiding hbo-propedeuse of wo-propedeuse*.

Studenten met een behaalde Associate Degree (AD) zijn in principe niet direct toelaatbaar tot een bacheloropleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is aan de desbetreffende bacheloropleiding om te bepalen onder welke voorwaarden de bezitter van een AD diploma toegelaten kan worden of niet.

Toelaatbaar zijn betekent niet altijd dat je mag starten aan de opleiding. Ga tijdig na of er andere zaken zijn waarmee je rekening moet houden zoals bijvoorbeeld loting of een toelatingsprocedure. Meer informatie hierover vind je op de website van de opleiding. Neem contact op met de opleiding voor meer informatie over aanvullende eisen en over de toelatingsprocedure.

Instromen in een hoger studiejaar met een afgeronde hbo-opleiding

Instromen in een hoger studiejaar is afhankelijk van welke hbo-opleiding je hebt afgerond, en de opleiding die je wilt gaan volgen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Neem voor meer informatie contact op met desbetreffende bacheloropleiding.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen