Erasmus Junior College

Lessenreeksen voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Speciaal voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw biedt WK EUR intensief verrijkingsonderwijs in wetenschap, onderzoekend en ontwerpend leren. Zij ontdekken de empirische cyclus en verwerven spelenderwijs academische vaardigheden als luisteren, argumenteren, vragen stellen en onderzoeken. De leerlingen worden intellectueel uitgedaagd en maken kennis met een andere denkwereld en taal.

Uw leerlingen kunnen deelnemen aan diverse lessenreeksen rond de thema’s Gaming, Rechten, Filosofie, Economie, Psychologie en Geneeskunde.

Wat kunt u verwachten?

Twee keer per schooljaar een leertraject bestaande uit:

 • Een lessenreeks van 6 lessen (totaal ong. 12 klokuren).
 • Openingscollege door een wetenschapper op de EUR.
 • Professioneel lesmateriaal met achtergronden en opdrachten.
 • Begeleiding door (aankomend) wetenschappers.
 • Afhankelijk van de lessenreeks een bezoek aan een van de partner-musea of een bedrijfsbezoek. De datum wordt vastgesteld door Wetenschapsknooppunt EUR.

Opbouwende leerlijn in de lessenreeksen van het Erasmus Junior College

De lessen hebben een opbouwende leerlijn waarmee de leerlingen steeds een stap verder gaan in de onderzoekscyclus. In elke lessenreeks komen dezelfde vaardigheden in een complexere gradatie aan bod.

De volgorde van de lessenreeksen is:

 1. Gaming:

  “Met games de wereld verbeteren, kan dat?” In deze lessenreeks gaan kinderen op onderzoek naar kenmerken van games. Wat maakt gamen zo leuk? Is er verschil tussen spellen van vroeger en nu? Is er verschil tussen jongens of meisjes in de waardering van games? Wat voor positieve en/of negatieve gevolgen heeft gaming? En belangrijker nog, hoe kun je een spel inzetten om de wereld te verbeteren of anderen nieuwe dingen te leren? 
 2. Rechten:

  “Recht in eigen hand” Als de leerlingen het voor het zeggen zouden hebben, hoe ziet de wereld er dan uit? Welke wetten en regels zijn er dan? Aan de hand van verschillende casussen gaan ze rechtszaken spelen in de rol van aanklager, verdediger of rechter. Er moet bewezen worden of een aanklacht terecht of onterecht is, daar is onderzoek voor nodig. In deze lessenreeks oefenen leerlingen met luisteren, argumenteren en betogen.
 3. Filosofie:

  “Wijsheid begint met verwondering - Aristoteles”. Filosofen stellen heel veel vragen om tot nieuwe inzichten te komen. Dit is precies wat de leerlingen in deze lessenreeks gaan doen, door middel van gedachte-experimenten. Vanuit een filosofische bril kijken leerlingen naar begrippen als waarheid, werkelijkheid, goed en kwaad en tijd. Zij leren discussiëren en hun eigen mening geven op wetenschappelijke wijze. 
 4. Economie:

  “Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie - Steve Jobs”. In de lessenreeks economie gaan de leerlingen een plan maken om een geheel zelf bedacht product in de markt te zetten. Keuzes maken is in de economie enorm belangrijk. Door aan verschillende knoppen te draaien in de zogenoemde marketingmix bestaande uit prijs, plaats, product en promotie gaan zij de waardering van de consument onderzoeken. Leerlingen onderzoeken hiermee het effect van de door hun gemaakte keuzes.
 5. Psychologie:

  “Presteren kun je leren.” In deze lessenreeks gaan leerlingen aan de slag met verschillende experimenten en theorieën die allemaal gaan over prestatie.  Ze gaan hun eigen aandacht en geheugen analyseren in verschillende settings en onderzoeken. Hoe hebben doorzettingsvermogen en motivatie invloed op je uiteindelijke resultaat? Wat maakt dat jij goed scoort? 
 6. Geneeskunde:

  "Om als arts een goede diagnose te kunnen stellen is onderzoek doen een vereiste”. Leerlingen gaan als echte arts-onderzoekers aan de slag. Een goede arts moet scherp waarnemen en nauwkeurig meten om zo tot een diagnose te komen. Vervolgens wil een arts graag controleren of de behandeling wel werkt. Deze vaardigheden gaan de leerlingen oefenen binnen een eigen gekozen thema.

De doorlopende leerlijn

Als u in één jaar 2 of meer lessenreeksen afneemt raden wij aan rekening te houden met de volgorde in de opbouwende leerlijn. Mocht u een van de eersten én een van laatsten kiezen, bevelen wij aan om een extra les in te plannen om de vaardigheden van de tussenliggende lessen bij te spijkeren (de kosten hiervan bedragen 80 euro). Wij leveren hiervoor maatwerk, aangepast op het niveau van uw leerlingen en aangepast aan de gekozen lessenreeks.

Voor een goed resultaat wordt aanbevolen om de 6 lessen achtereenvolgend te laten geven(dus met zo min mogelijk onderbrekingen).

Overzicht en kosten 1 lessenreeks Erasmus Junior College in 2018-2019

Aantal deelnemers:15
Duur:

6 x 2 uur

Openings- en startcollege

Kosten:

825 euro

 

Overzicht en kosten 2 lessenreeksen Erasmus Junior College in 2018-2019

Aantal deelnemers:15
Duur:

2 maal 6 x 2 uur

2 maal Openings- en startcollege

Kosten:1550 euro

Informatie betreffende data waarop de openings- en startcolleges alsmede de periodes waarin de lessenreeksen worden gegeven vindt u op: Schema 2017-2018 Erasmus Junior College (pdf).

Belangrijke voorwaarde voor deelname

Bij de aanmelding voor het Erasmus Junior College gaat u akkoord met de algemene voorwaarden (zie onderaan deze pagina), waaronder de voorwaarde dat er maximaal 15 scholieren kunnen deelnemen aan een lessenreeks. Onze ervaring leert dat uw leerlingen het beste uit de lessen halen als de groep bestaat uit 15 leerlingen.

Heeft u meer dan 15 leerlingen? Dan adviseren wij u om 2 Erasmus Junior College-reeksen af te nemen. In dit geval is het voor u misschien een optie om plusleerlingen van een andere basisschool uit uw bestuur te laten aansluiten.

Heeft u een te klein aantal leerlingen om een volledige lessenreeks op uw eigen school te laten geven? Dan adviseren wij u om uw leerlingen aan te melden voor het Erasmus Junior College 'Klasje op de EUR', waarbij uw leerlingen een lessenreeks op de universiteit volgen, in een groep met leerlingen van andere scholen. Twijfelt u welke optie optimaal is voor uw leerlingen, dan kunt u altijd contact opnemen met Tilly Schildt (zie onderstaande contactgegevens).

Als u nog vragen heeft over (de aanmelding voor) het Erasmus Junior College en/of aanvullende informatie wilt hebben kunt u altijd contact opnemen met Tilly Schildt (010-4082714 of tilly.schildt@eur.nl).

Aanmelden Erasmus Junior College

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden en opgeven aan welke activiteiten u met uw leerlingen wilt deelnemen.