Erasmus Junior College

Helaas is ook het Wetenschapsknooppunt genoodzaakt om alle activiteiten tijdelijk te staken als gevolg van het nieuwe coronavirus. 

De EUR volgt de richtlijnen van het RIVM nauwgezet en heeft daarom besloten om alle (les)activiteiten in ieder geval tot en met 6 april af te zeggen. In een later stadium wordt geïnventariseerd of en hoe de geannuleerde activiteiten worden ingehaald of hervat. Voor deze en alle overige informatie betreffende de EUR en het Coronavirus wordt www.eur.nl/corona zeer regelmatig geüpdatet. 

Lessenseries voor primair onderwijs

Speciaal voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs biedt het Wetenschapsknooppunt intensief verrijkingsonderwijs in wetenschap, onderzoekend en ontwerpend leren. De leerlingen ontdekken de empirische cyclus en verwerven spelenderwijs academische vaardigheden als luisteren, argumenteren, vragen stellen en onderzoeken. Ze worden intellectueel uitgedaagd en maken kennis met een andere denkwereld en taal.

De leerlingen kunnen deelnemen aan diverse lessenreeksen rond de thema’s: Gaming, Rechten, Filosofie, Economie, Psychologie en Geneeskunde.

Hoe ziet het programma eruit?

Twee keer per schooljaar een leertraject bestaande uit:

 • Een lessenreeks van zes lessen (totaal ongeveer 12 klokuren).
 • Een openingscollege door een wetenschapper. De data hiervan zijn onder voorbehoud.
 • Professioneel lesmateriaal met achtergronden en opdrachten.
 • Begeleiding door (aankomend) wetenschappers.
 • Afhankelijk van de lessenreeks: een bezoek aan één van de partner-musea of een bedrijfsbezoek. De datum wordt vastgesteld door het Wetenschapsknooppunt.

Opbouwende leerlijn

De lessen hebben een opbouwende leerlijn waarmee de leerlingen steeds een stap verder gaan in de onderzoekscyclus. In elke lessenreeks komen dezelfde vaardigheden in een complexere gradatie aan bod. 

Erasmus Junior College, pilot extra les/workshop onderzoekend leren:

Gebleken is dat de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen niet altijd passend zijn voor de gewenste lessenreeks. Om toch een goede start te kunnen maken met de lessen is besloten om in 2019-2020 in een pilot, voorafgaand aan de start, een extra les aan het Erasmus Junior College toe te voegen/aan te bieden. Op het aanmeldformulier zijn extra vragen toegevoegd om de extra les op het juiste, gewenste niveau aan te kunnen bieden.

 • De Toekomst (NIEUW!)
  De toekomst wordt ontworpen door de keuzes die we elke dag maken.’ In deze lessenreeks gaan kinderen door middel van filosofie op onderzoek naar de toekomst waarin ze zouden willen leven en de manier waarop  deze te verwezenlijken zou zijn. De lessenreeks bestaat uit twee delen: de nabije toekomst (onze eigen toekomst) en de verre toekomst (de toekomst van latere generaties).  De kinderen zullen zich o.a. bezig houden met de volgende vragen: Wie wil ik later worden? Kan ik vrienden zijn met een robot? Welke uitvindingen zijn goed of slecht? Hoe zal de toekomstige mens eruit zien? Hoe zou ik de ideale wereld ontwerpen? Centraal in deze workshops staat leren argumenteren. Er staat elke les een originele, actieve werkvorm centraal waarin de kinderen kunnen samenwerken en hun creativiteit en verbeelding de vrije loop kunnen laten.

  Gaming
  'Met games de wereld verbeteren, kan dat?' In deze lessenreeks gaan kinderen op onderzoek naar kenmerken van games. Wat maakt gamen zo leuk? Is er verschil tussen spellen van vroeger en nu? Is er verschil tussen jongens of meisjes in de waardering van games? Wat voor positieve en/of negatieve gevolgen heeft gaming? En belangrijker nog, hoe kun je een spel inzetten om de wereld te verbeteren of anderen nieuwe dingen te leren?

  Rechten
  'Recht in eigen hand.' Als de leerlingen het voor het zeggen zouden hebben, hoe ziet de wereld er dan uit? Welke wetten en regels zijn er dan? Aan de hand van verschillende casussen gaan ze rechtszaken spelen in de rol van aanklager, verdediger of rechter. Er moet bewezen worden of een aanklacht terecht of onterecht is, daar is onderzoek voor nodig. In deze lessenreeks oefenen leerlingen met luisteren, argumenteren en betogen.
  Filosofie
  'Wijsheid begint met verwondering - Aristoteles.' Filosofen stellen heel veel vragen om tot nieuwe inzichten te komen. Dit is precies wat de leerlingen in deze lessenreeks gaan doen, door middel van gedachte-experimenten. Vanuit een filosofische bril kijken leerlingen naar begrippen als waarheid, werkelijkheid, goed en kwaad en tijd. Zij leren discussiëren en hun eigen mening geven op wetenschappelijke wijze.
  Economie
  'Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie - Steve Jobs.' In de lessenreeks economie gaan de leerlingen een plan maken om een geheel zelf bedacht product in de markt te zetten. Keuzes maken is in de economie enorm belangrijk. Door aan verschillende knoppen te draaien in de zogenoemde marketingmix bestaande uit prijs, plaats, product en promotie gaan zij de waardering van de consument onderzoeken. Leerlingen onderzoeken hiermee het effect van de door hun gemaakte keuzes.
  Psychologie
  'Presteren kun je leren.' In deze lessenreeks gaan leerlingen aan de slag met verschillende experimenten en theorieën die allemaal gaan over prestatie.  Ze gaan hun eigen aandacht en geheugen analyseren in verschillende settings en onderzoeken. Hoe hebben doorzettingsvermogen en motivatie invloed op je uiteindelijke resultaat? Wat maakt dat jij goed scoort? 
  Geneeskunde
  'Om als arts een goede diagnose te kunnen stellen is onderzoek doen een vereiste.' Leerlingen gaan als echte arts-onderzoekers aan de slag. Een goede arts moet scherp waarnemen en nauwkeurig meten om zo tot een diagnose te komen. Vervolgens wil een arts graag controleren of de behandeling wel werkt. Deze vaardigheden gaan de leerlingen oefenen binnen een eigen gekozen thema.

   


Als er in één jaar 2 of meer lessenreeksen afgenomen worden, raden wij aan rekening te houden met de volgorde in de opbouwende leerlijn. Mocht een van de eersten én een van laatsten gekozen worden, bevelen wij aan om een extra les in te plannen om de vaardigheden van de tussenliggende lessen bij te spijkeren (de kosten hiervan bedragen 80 euro). Wij leveren hiervoor maatwerk, aangepast op het niveau van de leerlingen en aangepast aan de gekozen lessenreeks.

Voor een goed resultaat wordt aanbevolen om de 6 lessen achtereenvolgend te laten geven (dus met zo min mogelijk onderbrekingen).

Relevante informatie

Bij de aanmelding voor het Erasmus Junior College wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden (zie onderaan deze pagina), waaronder de voorwaarde dat er maximaal 15 scholieren kunnen deelnemen aan een lessenreeks. Onze ervaring leert dat de leerlingen het beste uit de lessen halen als de groep bestaat uit 15 leerlingen.

Zijn er meer dan 15 leerlingen? Dan adviseren wij u om 2 Erasmus Junior College-reeksen af te nemen. In dit geval is het voor u misschien een optie om plusleerlingen van een andere basisschool uit het bestuur te laten aansluiten.

Zijn er te weinig leerlingen om een volledige lessenreeks op de eigen school te laten geven? Dan adviseren wij u om de leerlingen aan te melden voor het Erasmus Junior College 'Klasje op de EUR', waarbij de leerlingen een lessenreeks op de universiteit volgen, in een groep met leerlingen van andere scholen. Bij twijfel welke optie optimaal is, kan altijd contact opgenomen worden met het Wetenschapsknooppunt (zie onderstaande contactgegevens).

Zijn er nog vragen over (de aanmelding voor) het Erasmus Junior College en/of is aanvullende informatie gewenst dan kunt u altijd contact opnemen met het Wetenschapsknooppunt: 010-4082714 of wetenschapsknooppunt@eur.nl

Overzicht en kosten 

1 lessenreeks Erasmus Junior College

2 lessenreeksen Erasmus Junior College

Max. 15 deelnemers | 6 x 2 uur | Openings- en startcollege | Kosten: 825 euro

Max. 30 deelnemers | 2 maal 6 x 2 uur | Openings- en startcollege | Kosten: 1550 euro