Erasmus Junior College

Helaas is ook het Wetenschapsknooppunt genoodzaakt sommige activiteiten tijdelijk aan te passen als gevolg van het nieuwe coronavirus. Dit betreft voornamelijk de grote, fysieke evenementen op locatie van de EUR.

De lessen op de scholen zullen plaatsvinden volgens de richtlijnen geldend voor deze school. 

De EUR volgt de richtlijnen van het RIVM nauwgezet. Voor alle informatie betreffende de EUR en het coronavirus wordt www.eur.nl/corona zeer regelmatig geüpdatet. 

 

Wij kunnen helaas op dit moment geen aanmeldingen meer voor Erasmus Junior College én de Klasjes op de EUR in behandeling nemen. Indien gewenst kunt u zich aanmelden voor een reservelijst. U kunt hiervoor mailen naar wetenschapsknooppunt@eur.nl . Wij zullen dan contact met u opnemen als er ruimte vrijkomt. 

Lessenseries voor primair onderwijs

Na een inspirerend openingscollege in zes lessen je eigen onderzoek opzetten! In een plusklas op de eigen school, of samen met kinderen van andere scholen in een Klasje op de EUR. Speciaal voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen in groep 6, 7 of 8 biedt dit programma intensief verrijkingsonderwijs. De kinderen worden intellectueel uitgedaagd en maken kennis met een andere denkwereld.

Onder begeleiding van een van onze, speciaal getrainde, student-docenten leren de kinderen hoe je een echt wetenschappelijk onderzoek opzet. Aan de hand van de onderzoekscyclus gaan de kinderen stap voor stap door een onderzoek en leren spelenderwijs academische vaardigheden als luisteren, argumenteren, vragen stellen en onderzoeken. Deze lessenreeksen bieden wij aan in de thema’s De Toekomst, Gaming, Rechten, Filosofie, Economie, Psychologie en Geneeskunde.

Hoe ziet het programma eruit?

Twee keer per schooljaar een leertraject bestaande uit:

 • Een lessenreeks van zes lessen (totaal ongeveer 12 klokuren).
 • Een openingscollege door een wetenschapper. De data hiervan zijn onder voorbehoud.
 • Professioneel lesmateriaal met achtergronden en opdrachten.
 • Begeleiding door wetenschappers en student-docenten
 • Afhankelijk van de lessenreeks: een bezoek aan één van de partner-musea of een bedrijfsbezoek. De datum wordt vastgesteld door het Wetenschapsknooppunt.

Klasje op de EUR 

De lessenreeks voor het Klasje op de EUR ziet er in hoofdlijnen hetzelfde uit als het reguliere Erasmus Junior College. Echter vinden voor het Klasje op de EUR de lessen plaats op campus Woudestein en worden de kinderen van diverse scholen bij elkaar in een groep geplaatst. 

Aanmelding hiervoor kan via school of particulier. 

Opbouwende leerlijn

De lessen volgen een opbouwende leerlijn; de leerlingen gaan hierdoor steeds een stap verder in de onderzoekscyclus. De onderzoeksvaardigheden worden bij elke lessenreeks steeds complexer. Voor een optimale leerlijn is de volgorde  van de lessenreeksen 

 1. De Toekomst 
 2. Gaming
 3. Rechten
 4. Filosofie
 5. Economie
 6. Psychologie
 7. Geneeskunde

 

Ik weet helemaal niks over economie.

De Toekomst
De toekomst wordt ontworpen door de keuzes die we elke dag maken.’ In deze lessenreeks gaan kinderen door middel van filosofie op onderzoek naar de toekomst waarin ze zouden willen leven en de manier waarop  deze te verwezenlijken zou zijn. De lessenreeks bestaat uit twee delen: de nabije toekomst (onze eigen toekomst) en de verre toekomst (de toekomst van latere generaties).  De kinderen zullen zich o.a. bezig houden met de volgende vragen: Wie wil ik later worden? Kan ik vrienden zijn met een robot? Welke uitvindingen zijn goed of slecht? Hoe zal de toekomstige mens eruit zien? Hoe zou ik de ideale wereld ontwerpen? Centraal in deze workshops staat leren argumenteren. Er staat elke les een originele, actieve werkvorm centraal waarin de kinderen kunnen samenwerken en hun creativiteit en verbeelding de vrije loop kunnen laten.

Gaming 
'Met games de wereld verbeteren, kan dat?' In deze lessenreeks gaan kinderen op onderzoek naar kenmerken van games. Wat maakt gamen zo leuk? Is er verschil tussen spellen van vroeger en nu? Is er verschil tussen jongens of meisjes in de waardering van games? Wat voor positieve en/of negatieve gevolgen heeft gaming? En belangrijker nog, hoe kun je een spel inzetten om de wereld te verbeteren of anderen nieuwe dingen te leren? 

Rechten 
'Recht in eigen hand.' Als de leerlingen het voor het zeggen zouden hebben, hoe ziet de wereld er dan uit? Welke wetten en regels zijn er dan? Aan de hand van verschillende casussen gaan ze rechtszaken spelen in de rol van aanklager, verdediger of rechter. Er moet bewezen worden of een aanklacht terecht of onterecht is, daar is onderzoek voor nodig. In deze lessenreeks oefenen leerlingen met luisteren, argumenteren en betogen.Helaas hebben wij voor najaar 2020 geen 'Klasje op de EUR' - Rechten

Filosofie
'Wijsheid begint met verwondering - Aristoteles.' Filosofen stellen heel veel vragen om tot nieuwe inzichten te komen. Dit is precies wat de leerlingen in deze lessenreeks gaan doen, door middel van gedachte-experimenten. Vanuit een filosofische bril kijken leerlingen naar begrippen als waarheid, werkelijkheid, goed en kwaad en tijd. Zij leren discussiëren en hun eigen mening geven op wetenschappelijke wijze.

Economie 
'Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie - Steve Jobs.' In de lessenreeks economie gaan de leerlingen een plan maken om een geheel zelf bedacht product in de markt te zetten. Keuzes maken is in de economie enorm belangrijk. Door aan verschillende knoppen te draaien in de zogenoemde marketingmix bestaande uit prijs, plaats, product en promotie gaan zij de waardering van de consument onderzoeken. Leerlingen onderzoeken hiermee het effect van de door hun gemaakte keuzes.

Psychologie
'Presteren kun je leren.' In deze lessenreeks gaan leerlingen aan de slag met verschillende experimenten en theorieën die allemaal gaan over prestatie.  Ze gaan hun eigen aandacht en geheugen analyseren in verschillende settings en onderzoeken. Hoe hebben doorzettingsvermogen en motivatie invloed op je uiteindelijke resultaat? Wat maakt dat jij goed scoort? 
Geneeskunde 
'Om als arts een goede diagnose te kunnen stellen is onderzoek doen een vereiste.' Leerlingen gaan als echte arts-onderzoekers aan de slag. Een goede arts moet scherp waarnemen en nauwkeurig meten om zo tot een diagnose te komen. Vervolgens wil een arts graag controleren of de behandeling wel werkt. Deze vaardigheden gaan de leerlingen oefenen binnen een eigen gekozen thema.

 

De lessenreeks omvat in het kort:

 • Twee keer per jaar kan er een lessenreeks gevolgd worden: voor plusklassen kan dit op de eigen school. Indien de school niet genoeg kinderen heeft om de lessen op school te volgen kan er deelgenomen worden aan het “Klasje op de EUR”
 • Een openingscollege door een wetenschapper op de EUR
 • Zes lessen van 2 klokuren door een getrainde student-docent
 • Professioneel lesmateriaal en opdrachten
 • Afhankelijk van de lessenreeks: een bezoek aan één van de partner-musea of een bedrijfsbezoek (voor de Klasjes op de EUR vindt dit plaats op een vastgestelde datum)

Als gevolg van de maatregelen door Corona zal het openingscollege voor het voorjaar 2021 ongeveer hetzelfde ingevuld worden als we in het najaar hebben gedaan:  

De student-docent zal een extra les (totaal 7 lessen) op school geven. In deze les maken leerlingen kennis met wetenschap aan de hand van een vlog over het leven van een wetenschapper, bereiden zij samen met de student-docent vragen voor die zij willen stellen aan de wetenschapper, en sluit er via een liveverbinding een echte wetenschapper aan in de les om met de kinderen in gesprek te gaan.  

Voor het schooljaar 2021 - 2022 zijn wij nog volop in overleg over de invulling van het openingscollege of een eventueel alternatief. 

Relevante informatie en groepsgrootte

Bij de aanmelding voor het Erasmus Junior College wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden (zie onderaan deze pagina). 

De maximale groepsgrootte voor een lessenreeks op school is 15 kinderen. (Bij meer dan 15 leerlingen kunt u twee lessenreeksen tegelijkertijd afnemen; bij een groep kleiner dan 8 leerlingen adviseren wij het ‘Klasje op de EUR’ )

Voor de lessen op de eigen school, bevindt uw school zich in de regio Rotterdam. Indien u twijfelt, neem dan contact met ons op. 

Vervoer van en naar de EUR dient zelf geregeld te worden voor de openingscolleges en de lessen van het Klasje op de EUR.

Wij volgen nauwgezet de Corona-maatregelen zoals deze van toepassing zijn voor de Erasmus Universiteit en andere partijen waar wij mee samenwerken. Als gevolg hiervan kan het mogelijk zijn dat het openingscollege in een alternatieve vorm aangeboden wordt. Wij informeren u hier uiteraard tijdig over. 

Zijn er nog vragen over (de aanmelding voor) het Erasmus Junior College en/of is aanvullende informatie gewenst dan kunt u altijd contact opnemen met het Wetenschapsknooppunt: 010-4082714 of wetenschapsknooppunt@eur.nl

 

Het lesrooster Klasje op de EUR zoals nu aangegeven voor voorjaar 2021 is indicatief. Wij kunnen tijden en dagen nog aanpassen als gevolg van beschikbare ruimtes op de EUR. Wij houden u uiteraard tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen in het rooster. 

Overzicht en kosten

1 lessenreeks Erasmus Junior College2 Lessenreeksen Erasmus Junior College
Op school | Max. 15 deelnemers | 6 x 2 uur | Openings- en startcollege | Extra activiteit | Kosten m.i.v. 1-9-2021: 875 euroOp school | Max. 30 deelnemers | 2 maal 6 x 2 uur | Openings- en startcollege | Extra activiteit(en) | Kosten m.i.v. 1-9-2021: 1650 euro
Erasmus Junior College "Klasje op de EUR"  
Op Campus Woudestein | 6 x 2 uur | Openings- en startcollege | Extra activiteit | Kosten m.i.v. 1-9-2021: 85 euro 

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen