Vwo

Erasmus Science Programme

Lees meer

Erasmus Discovery Programme

Lees meer

Erasmus workshop Profielwerkstuk

Lees meer

Erasmus Science Programme

Voor de plusleerlingen van vwo 1, 2 en 3 biedt het Wetenschapsknooppunt onderzoeksprojecten met een omvang van ongeveer 20 weken (gemiddeld twee lesuren per week). Het project start met een college op de Erasmus Universiteit. Daarna werken leerlingen zelfstandig aan onderzoeksopdrachten in een van de thema’s: 'Ons brein en de vrije wil', 'Rotterdam010' of 'Haven van de Toekomst'. Een student-docent zal deels de lessen op school begeleiden. Leerlingen geven ter afsluiting een eindpresentatie op school, de beste presentatie kan worden afgevaardigd naar de slotbijeenkomst op de Erasmus Universiteit. 

In deze programma’s worden de uitblinkers uitgedaagd en krijgen zij de mogelijkheid om zich te profileren. Interesse? Lees alle programma informatie over het Erasmus Science Programme.

Erasmus Discovery Programme

Voor vwo-3 leerlingen biedt het Wetenschapsknooppunt het Erasmus Discovery Programme. In een dagdeel maken de leerlingen, aan de hand van een openingscollege en diverse opdrachten, kennis met de universiteit en enige wetenschappelijke perspectieven. De thema’s zijn: “Ondernemerschap” en “Waarom is iedereen anders?”. Het doel is om meer bewustwording te creëren bij de leerlingen over de relatie tussen profiel, studiekeuze en mogelijke beroepsvraagstukken. Daarnaast helpt een bezoek aan de universiteit natuurlijk om een concreter beeld te creëren van studeren aan een universiteit. Lees alle programma informatie over het Erasmus Discovery Programme.