Erasmus Discovery Programme

Helaas is ook het Wetenschapsknooppunt genoodzaakt om alle activiteiten tijdelijk te staken als gevolg van het nieuwe coronavirus. 

De EUR volgt de richtlijnen van het RIVM nauwgezet en heeft daarom besloten om alle (les)activiteiten af te zeggen. In een later stadium wordt geïnventariseerd of en hoe de geannuleerde activiteiten worden ingehaald of hervat. Voor deze en alle overige informatie betreffende de EUR en het coronavirus wordt www.eur.nl/corona zeer regelmatig geüpdatet. 

 

Het Erasmus Discovery Programme is een multidisciplinair programma van een dagdeel waarin leerlingen van vwo 3 kennis maken met de Erasmus Universiteit. 

Tijdens het programma werken we aan academische vaardigheden die uw leerlingen nodig hebben als ze later gaan studeren. Daarnaast komen de leerlingen in aanraking met de opleidingen van de Erasmus Universiteit.

Programma

Het programma start met een plenaire opening door Professor of Hoogleraar, waarin wordt stilgestaan bij de universiteit en de wetenschap. Vervolgens krijgen de leerlingen enkele vakinhoudelijke minicolleges, waarna zij zelf aan de slag gaan met wetenschapsvaardigheden in diverse workshops. Deze worden begeleid door EUR studenten. De middag wordt plenair afgesloten met een quiz waarin de opgedane kennis van de leerlingen op interactieve wijze wordt getest. U kunt kiezen uit de thema’s Waarom is iedereen anders?’ en Ondernemerschap.

  • Binnen het thema Waarom is iedereen anders?’ kijken we vanuit de sociale wetenschappen, psychologie en sociologie naar de vragen: Hoe denken we anders?’ ‘Hoe doen we anders?’ en Hoe doen we anders in groepen?

    Tijdens de 3 workshops gaan de leerlingen zelf aan de slag met wetenschappelijk onderzoek.

  • Wat maakt een onderneming succesvol?’ en ‘Waar moet je allemaal rekening mee houden bij het opzetten en runnen van een onderneming?’ zijn de centrale vragen in het Erasmus Discovery Programme ‘Ondernemerschap’. In de workshops gaan de leerlingen aan de slag met vaardigheden die ondernemers nodig hebben in een tweetal workshops.

 

Data 2020 - 2021 onder voorbehoud 
Waarom is iedereen anders

donderdag 29 oktober 2020 ochtend

donderdag 29 oktober 2020 middag

dinsdag 12 januari 2021 ochtend

dinsdag 12 januari 2021 middag

donderdag 28 januari ochtend

donderdag 28 januari middag

Ondernemerschap 

donderdag 12 november 2020 ochtend

donderdag 12 november 2020 middag

dinsdag 19 januari 2021 ochtend

dinsdag 19 januar 2021 middag

donderdag 4 februari 2021 ochtend

donderag 4 februari 2021 middag

Als gevolg van de Corona-maatregelen kan de capaciteit en situatie op de Erasmus Universiteit afwijken van normaal. Data en inhoud van het programma kan hieraan aangepast worden. 

Aanmelden

Aangezien het Erasmus Discovery Programme een interactief lesprogramma is kunnen wij dit programma slechts op bovenstaande data en tijden aanbieden.

Scholen kunnen vwo 3 leerlingen/klassen aanmelden door middel van het aanmeldformulier. De aanmeldingsmogelijkheid wordt gesloten als alle plekken zijn gereserveerd. Hierdoor kunnen andere scholen niet meer intekenen.

In verband met het beperkte aantal leerlingen dat kan deelnemen aan én de grote interesse voor het Erasmus Discovery Programme, willen wij u er op attenderen dat aanmelding en/of aantal leerlingen alleen in een zeer vroeg stadium (z.s.m. na aanvang van het schooljaar) gewijzigd kan worden.