Erasmus Discovery Programme

Helaas is ook het Wetenschapsknooppunt genoodzaakt sommige activiteiten tijdelijk aan te passen als gevolg van het coronavirus. Dit betreft voornamelijk de grote, fysieke evenementen op locatie van de EUR. De lessen op de scholen zullen plaatsvinden volgens de richtlijnen geldend voor deze school. 

De EUR volgt de richtlijnen van het RIVM nauwgezet. Voor alle informatie betreffende de EUR en het coronavirus wordt www.eur.nl/corona zeer regelmatig geüpdatet. 

Op dit moment zijn wij gebonden aan het maximaal aantal personen van 75 per collegezaal. Wij hopen dat dit op korte termijn opgeschaald kan worden zodat de geplande programma's doorgang kunnen vinden. Na aanmelding houden wij u uiteraard steeds op de hoogte van de status van de evenementen. 

Het Erasmus Discovery Programme is een multidisciplinair programma van een dagdeel waarin leerlingen van vwo 3 kennis maken met de Erasmus Universiteit. 

Tijdens het programma werken we aan academische vaardigheden die uw leerlingen nodig hebben als ze later gaan studeren. Daarnaast komen de leerlingen in aanraking met de opleidingen van de Erasmus Universiteit.

Programma

Het programma start met een plenaire opening door Professor of Hoogleraar, waarin wordt stilgestaan bij de universiteit en de wetenschap. Vervolgens krijgen de leerlingen enkele vakinhoudelijke minicolleges, waarna zij zelf aan de slag gaan met wetenschapsvaardigheden in diverse workshops. Deze worden begeleid door EUR studenten. De middag wordt plenair afgesloten met een quiz waarin de opgedane kennis van de leerlingen op interactieve wijze wordt getest. U kunt kiezen uit de thema’s Waarom is iedereen anders?’ en Ondernemerschap.

Binnen het thema Waarom is iedereen anders?’ kijken we vanuit de sociale wetenschappen, psychologie en sociologie naar de vragen: Hoe denken we anders?’ ‘Hoe doen we anders?’ en Hoe doen we anders in groepen?

Tijdens de 3 workshops gaan de leerlingen zelf aan de slag met wetenschappelijk onderzoek.

Wat maakt een onderneming succesvol?’ en ‘Waar moet je allemaal rekening mee houden bij het opzetten en runnen van een onderneming?’ zijn de centrale vragen in het Erasmus Discovery Programme ‘Ondernemerschap’. In de workshops gaan de leerlingen aan de slag met vaardigheden die ondernemers nodig hebben in een tweetal workshops.

 

Data en kosten 

Wij hopen het Erasmus Discovery Programme op de volgende data aan te kunnen bieden: 

Waarom is iedereen anders

11 november 2021 ochtend

11 januari 2022 ochtend

11 januari 2022 middag

3 februari 2022 ochtend

3 februari 2022 middag

Ondernemerschap 

18 januari 2022 ochtend

18 januari 2022 middag

10 februari 2022 ochtend

10 februari 2022 middag

Kosten 11 euro per leerling
Tevens is een Erasmus Discovery Programme op uw eigen school een mogelijkheid. Dit betreft een licht aangepaste vorm. Indien u hiervan gebruik wilt maken, neemt u dan contact met ons op via mail:  wetenschapsknooppunt@eur.nl

Als gevolg van de Corona-maatregelen kan de capaciteit en situatie op de Erasmus Universiteit afwijken van normaal. Data en inhoud van het programma kunnen hieraan aangepast worden. Ook annulering door ons kan, als gevolg hiervan, een mogelijkheid zijn.

 

Aanmelden

Aangezien het Erasmus Discovery Programme een interactief lesprogramma is kunnen wij dit programma op de EUR slechts op bovenstaande data en tijden aanbieden. Een Erasmus Discovery Programme in licht aangepaste vorm op de eigen school behoort ook tot de mogelijkheden. Hiervoor neemt u bij voorkeur rechtstreeks contact met ons op via wetenschapsknooppunt@eur.nl

Scholen kunnen vwo 3 leerlingen/klassen aanmelden door middel van het aanmeldformulier. De aanmeldingsmogelijkheid wordt gesloten als alle plekken zijn gereserveerd. Hierdoor kunnen andere scholen niet meer intekenen.

In verband met het beperkte aantal leerlingen dat kan deelnemen aan én de grote interesse voor het Erasmus Discovery Programme, willen wij u er op attenderen dat aanmelding en/of aantal leerlingen alleen in een zeer vroeg stadium (z.s.m. na aanvang van het schooljaar) gewijzigd kan worden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen