Voorlichting en bijscholing voor docenten vwo

  • Ontmoet uw vakcollega's van het vwo

  • Verrijk uw kennis op uw vakgebied

Workshops profielwerkstukbegeleiding 

Een goede onderzoeksvraag maken

Voor het profielwerkstuk gaan uw leerlingen aan de slag met een onderzoek. Het opstellen van een goede onderzoeksvraag is hierin van cruciaal belang voor een mooi eindresultaat. Tegelijkertijd wordt deze vaardigheid door veel leerlingen en leerkrachten, maar ook door wetenschappers op de universiteit als lastig ervaren. Wanneer is een onderzoeksvraag goed? Hoe maak je een vraag die voldoende specifiek is? Hoe zorg je ervoor dat de deelvragen logisch bij de hoofdvraag passen? Hoe diepgaand is je vooronderzoek om tot een goede vraag te kunnen komen? Welke stappen doorloop je bij het maken van een goede vraag? Deze vragen worden beantwoord tijdens de workshop “een goede onderzoeksvraag maken”. 

Capaciteit

20 leerkrachten

Kosten

€ 200

Locatie

Op je eigen school

Door verzending van uw aanmeldingsformulier gaat u algemene voorwaarden, behorend bij uw activiteit, akkoord.  

Vakinhoudelijke bijscholing

Faculteiten bieden bijscholingen en voorlichtingen aan voor decanen en docenten van het vwo.

Erasmus School of Economics (ESE)

Scholennetwerk vwo economie docenten Erasmus School of Economics

Erasmus School of Economics organiseert jaarlijks vier speciale scholingsbijeenkomsten voor vwo economiedocenten. Professoren van de faculteit behandelen actuele onderwerpen, diepen veelbesproken thema’s uit en informeren over recent onderzoek op economisch vakgebied. Naast kennisoverdracht kan de materie eventueel worden gebruikt als input in de eigen (economie) lessen. Tijdens afsluitende borrels is er tijd om vakcollega’s te ontmoeten.

Wet BIO

Naast een manier om up-to-date te blijven en kennis te maken met de Erasmus Universiteit, is het voor docenten ook mogelijk om op deze manier invulling te geven aan (verplichte) bijscholingsactiviteiten in het kader van de Wet BIO. Deze wet vestigt de aandacht op de professionele ontwikkeling van docenten in het primair en het middelbaar onderwijs.

Website ESE: www.eur.nl/ese/informatie_voor/docenten/
Contact ESE: scholennetwerk@ese.eur.nl of 010 408 2978

Erasmus University College

Introductie Liberal Arts & Sciences en het Erasmus University College voor decanen

Erasmus University College (EUC) biedt 1:1 online presentaties aan voor docenten en decanen over Liberal Arts & Sciences als een bachelorstudie en/of de verschillen tussen het steeds groter wordende aantal University Colleges in Nederland. De presentatie is aan de vragen via euc@eur.nl.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Met ingang van september 2016 biedt de Erasmus Universiteit Rotterdam twee nieuwe avondopleidingen: de Masterspecialisatie Onderwijswetenschappen en de Pre-master Pedagogische Wetenschappen.
De master specialisatie is een onderdeel van de Master in Pedagogische Wetenschappen. Het programma werd al in voltijd, overdag aangeboden. Speciaal voor docenten en beleidsadviseurs bieden we de specialisatie nu ook in de avond, in deeltijd (2 jaar) aan.
 
De master biedt docenten de kans om zich verder te ontwikkelen en, behalve als docent voor de klas, ook andere rollen en functies in de school op zich te nemen. Vooral op het gebied van onderwijsvernieuwing en implementatie van vernieuwingsprojecten. Maar ook buiten de school (in schoolbesturen, of in onderwijs expertise organisaties) kunnen docenten met een universitaire master een unieke bijdrage leveren vanwege hun opgebouwde kennis van recente wetenschappelijke inzichten en analytische en kritische denkvaardigheden.
 
De Master is ook voor beleidsadviseurs op het gebied van onderwijs interessant vanwege de unieke integrale aanpak. Authentieke onderwijsvraagstukken worden vanuit maatschappelijke en beleidsontwikkelingen geanalyseerd en ook binnen dat kader opgelost. Beleidsadviseurs gebruiken hun studie om beleidsvraagstukken vanuit wetenschappelijke inzichten op te lossen.
Voor wie niet direct kan instromen in de master, is de pre-master in de avond een uitkomst. Deze pre-master werd al overdag aangeboden.

Pre-master Pedagogische Wetenschappen
Masterspecialisatie Onderwijswetenschappen