Assessment Spaans

Dit online taalassessment Spaans bieden wij speciaal aan voor de CEMS Master aanmelding, echter studenten die de toets voor andere doeleinden nodig hebben, mogen ook deelnemen. Een taalassessment is bedoeld om je taalbeheersingsniveau vast te stellen. Het resultaat kun je gebruiken om bijvoorbeeld aan te tonen bij je faculteit dat je aan de taaleisen voldoet om op exchange te gaan of om je in te kunnen schrijven voor een Masterstudie. Je kunt het assessment ook gebruiken als je je huidige taalniveau aan moet tonen bij je werkgever.

De eerstvolgende ronde voor vindt plaats in november 2020:

  • Mondelinge toets: vrijdag 6 november 2020, diverse tijden beschikbaar
  • Schriftelijke toets: vrijdag 6 november 2020, 14.00-15.00 uur
  • Deadline: 28 oktober 2020

Het is niet nodig om je apart in te schrijven voor de schriftelijke toets. Het assessment zal online worden afgenomen.

  • Een online taalassessment bestaat uit een mondelinge toets van ongeveer 15 minuten en een schriftelijke toets van 1 uur. Als alle resultaten zijn verwerkt, ontvang je een verklaring waarin staat vermeld op welk CEFR-niveau je de taal beheerst. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

    Mocht je assessment aantonen dat je nog niet op het niveau zit dat je nodig hebt, dan kun je je met het resultaat van het assessment inschrijven voor een taalcursus.

  • Het mondelinge en schriftelijke deel van het assessment vinden plaats op vrijdag 6 november 2020. Voor het mondelinge deel dien je via het online rooster op onze website een afspraak te maken. Je bent daarna automatisch ingeschreven voor het schriftelijke deel van het assessment.  De kosten voor een assessment bedragen € 85,- en de verklaring is één jaar geldig. Je taalbeheersing kan dan immers verbeterd of verslechterd zijn. Zorg ervoor dat je betaalt (via onze betaallink) voor de deadline van 21 oktober 2020.