Voorwaarden

Language & Training Centre - Cover Photo (2017)

Naast de algemene leveringsvoorwaarden van het Language & Training Centre (LTC), vind je hier enkele belangrijke regels naar aanleiding van je inschrijving voor één van onze cursussen of
trainingen.

Als je een les moet missen, dien je de docent per e-mail in te lichten (het e-mailadres van de docent ontvang je tijdens de eerste lesbijeenkomst). Indien je je optimaal wilt voorbereiden op het schriftelijke examen is het handig om bij alle lessen aanwezig te zijn.

Nadat de inschrijving gesloten is, stellen we de definitieve groepen samen en we stellen vast welke cursussen kunnen starten en welke niet. Per cursus of training is een minimum- en maximumaantal deelnemers vastgesteld. Indien het aantal deelnemers voor een bepaalde cursus of training minder is dan het gestelde minimum, heeft het LTC het recht die te annuleren. We informeren je hierover zo spoedig mogelijk na de deadline. Het betaalde bedrag wordt dan automatisch binnen 3 weken teruggestort op je bankrekening. Let op: hierbij wordt uitgegaan van het rekeningnummer waarmee je betaald hebt.

In onze webshop kun je betalen via iDeal, Creditcard, Bancotact en Paypal.

We streven ernaar onze cursussen en trainingen uiterlijk één week voor aanvang te bevestigen. De bevestiging ontvang je altijd per mail op het e-mailadres dat je hebt ingevuld bij aanmelding via de webshop of op het inschrijfformulier. De afzender is ltc@eur.nl. Let op: het kan voorkomen dat de bevestiging in je Spam terecht komt.

Je ontvangt een certificaat nadat je bent geslaagd voor de cursus. Je krijgt een e-mail waarin wordt vermeld wanneer het certificaat kan worden opgehaald bij het Erasmus Studenten Service Centre. Cijfers worden niet automatisch verwerkt in OSIRIS. Indien je wilt doorstromen naar een volgend niveau, houd er dan rekening mee dat je certificaat één jaar geldig is.

Het afsluitende examen voor de taalcursussen zal plaatsvinden tijdens een aparte sessie, oftewel in de elfde week. De datum is van tevoren bekend en staat genoemd in het rooster op de desbetreffende cursuspagina.

 • Op tijd komen voor de les, ook na de pauze
 • Je moet actief in het scherm te zien zijn, tijdens de lessen en (deel)toetsen. (ik bedoel hiermee geen scherm freeze waar je een soort foto ziet of een zwart scherm)
 • Tenzij anders afgesproken met de docent staan cursusdeelnemers op mute. Je mag jezelf alleen unmuten met toestemming van de docent.
 • Je bent tijdens een online les te gast in de leeromgeving van de EUR, je past je gedrag en uiterlijk hierop aan.
 • In geval van misdragingen krijgt de Cursist een schriftelijke waarschuwing; indien het gedrag niet wordt aangepast kan tot verwijdering van een cursus worden overgegaan.
 • Belangrijk om te weten: online lessen worden niet opgenomen.

Een herkansing kun je aanvragen via ltc@eur.nl.

Nederlands
Als je de cursus niet haalt vanwege één onvoldoende onderdeel, dan heb je de mogelijkheid om dat deel van het examen opnieuw te doen in de volgende examenperiode. Je mag een onderdeel één keer herkansen. Indien je twee of meer onvoldoendes hebt, is het niet mogelijk om te herkansen. In dat geval moet je de cursus opnieuw doen. De kosten voor de verschillende onderdelen zijn als volgt:

 • Schrijven: € 35
 • Lezen: € 35
 • Luisteren: € 35
 • Spreken: € 35

Overige talen
Als je zakt voor een cursus (totaalcijfer lager dan 5.5) of niet in de gelegenheid bent om deel te nemen aan het examen, kun je in de eerstvolgende examenperiode van het LTC (aan het eind van de eerstvolgende cursusperiode) een herexamen doen, mits je voldoet aan onderstaande voorwaarden.

 • Je kunt het afsluitende examen van een cursus slechts éénmaal herkansen.
 • Luistertoetsen of mondelinge toetsen kunnen niet worden herkanst.
 • De kosten van een herkansing bedragen € 50,-

Alle cursussen en trainingen van het LTC zijn eentalig. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een cursus Spaans volledig in het Spaans wordt onderwezen, ook als het een beginnerscursus betreft. Hoewel dit voor sommige deelnemers moeilijk zal zijn, heeft onderzoek uitgewezen dat dit de beste manier is om een taal te leren. Mocht je echter de grammatica of de betekenis van een woord niet begrijpen, dan kan de docent altijd een uitleg of vertaling geven in het Engels. Engels is de steuntaal. Het is daarom van belang dat alle deelnemers de Engelse taal voldoende beheersen.

Doorgaans is het studiemateriaal niet inbegrepen in de cursusprijs. Als dat wel het geval is, wordt dat apart en duidelijk vermeld op de website. Je dient het lesmateriaal aan te schaffen vóór aanvang van de cursus of training (het benodigde materiaal wordt beschreven in de bevestigingsbrief die per e-mail wordt toegezonden).

Het is niet mogelijk om de kosten van het assessment Engels gerestitueerd te krijgen, na inschrijving voor een taalcursus Engels bij het LTC.

Een intake Engels kost € 85,- en is één jaar geldig. Wanneer je binnen dit jaar deelneemt aan een cursus Engels op het geadviseerde niveau, krijg je  50% van de intakekosten (dus €42,50) terug! Dit gebeurt binnen drie weken nadat de cursus daadwerkelijk van start is gegaan.

Het is het Language & Training Centre te allen tijde toegestaan de docent of trainer te vervangen in geval van ziekte of om andere dringende redenen.

Het annuleren van je inschrijving voor een intake, assessment, cursus of training kan kosteloos tot de deadline van inschrijving. Kijk hiervoor onder het kopje “Wat is nog meer belangrijk om te weten?” bij de desbetreffende training of cursus. Het volledige betaalde cursusbedrag restitueren we in dat geval binnen drie weken. Als je je inschrijving wilt annuleren, geef je dit door per e-mail aan ltc@eur.nl.

Als je annuleert na de deadline restitueren we het bedrag niet. We verzoeken je wel om annulering toch aan ons door te geven per e-mail aan ltc@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen